QUIZ. Czy znasz polskie przysłowia? Sprawdź to

2019-09-19 11:18 PMar
Matura 2019 w Toruniu. Jak poszło uczniom z grodu Kopernika? Są wyniki!
Autor: Wojciech Szabelski/Urząd Miasta Torunia Matura 2019 w Toruniu. Jak poszło uczniom z grodu Kopernika? Są wyniki!

Czy znasz polskie przysłowia? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie. Odpowiedz na 10 pytań dotyczących tradycyjnych powiedzeń. Powodzenia!

Przysłowie to zdanie, które zostało utrwalone w tradycji oralnej. Bezpośrednio lub metaforycznie wyrażaja ono myśl o charakterze ogólnym, ale odnoszącą się do określonej sytuacji życiowej. Nauką o przysłowiach jest przysłowioznawstwo, rozpadające się na paremiografię, tj. zbieranie przysłów, oraz paremiologię, tj. ich analizę historyczno-kulturową. Do języka polskiego termin "przysłowie" wprowadził Andrzej Maksymilian Fredro, jako przekład łacińskiego "proverbium". W staropolszczyznie przysłowia określano także terminem "przypowieść".