QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Cudów się nie spodziewaj, 7 pkt to maks!

2020-10-19 6:00 pmar
Egzamin ósmoklasisty - matematyka
Autor: Getty Images

Nowy tydzień, nowy quiz Super Expressu z wiedzy ogólnej. Jaki wynik tym razem osiągniesz w naszym poniedziałkowym teście? Standardowo poziom trudności do najłatwiejszych nie będzie należał. Powodzenia!

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Najnowsze