QUIZ. W jakim województwie leży to miasto? Poziom trudności - tylko dla orłów

2020-09-17 6:00 PMar
MAPA POLSKI.
Autor: Shutterstock

Sprawdź swoją wiedzę z geografii Polski. W naszym znajduje się ponad 900 miast, a każdego roku prawa miejskie otrzymują kolejne miejscowości. Pamiętasz, w którym województwie leży dana miejscowość? Uprzedzamy lojalnie - nie spodziewaj się tu łatwych pytań!

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Najnowsze