Ostatnie powołania do Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej! Kto może się tam dostać?

2019-10-08 11:49
Trwa nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej na Podkarpaciu
Autor: 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej Trwa nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej na Podkarpaciu

Listopadowe powołanie zakończy tegoroczny nabór ochotników do 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. We wszystkich Wojskowych Komendach Uzupełnień na Podkarpaciu można zgłaszać się aby rozpocząć procedurę wstąpienia w szeregi podkarpackich „Terytorialsów”. Chętni do aktywnego spędzenia czasu w szeregach brygady rozpoczną szkolenie już w listopadzie.

Kolejne szkolenie podstawowe dla "Terytorialsów" na Podkarpaciu rozpocznie się już 16 listopada, a zakończy 1 grudnia. Czasu na zgłoszenie jest już w zasadzie niewiele. Kandydaci przed rozpoczęciem szkolenia w pododdziałach Brygady będą kierowani przez WKU na badania psychologiczne i do wojskowych komisji lekarskich. Dzięki szybkiemu działaniu kandydaci odbędą szesnastodniowe szkolenie podstawowe, które zostanie zakończone uroczystą przysięgą wojskową.

Listopadowe powołanie jest ukłonem w stronę ochotników, którzy chcą stać się żołnierzami jeszcze przed zakończeniem 2019 roku, ale również do tych, którzy mieli kontakt z wojskiem i są żołnierzami rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, przeszkoleniu wojskowym, a także dla byłych żołnierzy zawodowych.

To ostatnia w tym roku szansa, z którą Podkarpacka Brygada wychodzi naprzeciw tym, którzy do tej pory nie zdecydowali się na rozpoczęcie swojej przygody z wojskiem. Może to być pierwszy krok do rozpoczęcia procedury powołania do zawodowej służby wojskowej w podkarpackich pododdziałach lub w jednostkach wojsk operacyjnych. Wystarczy odbyć trzyletni cykl szkolenia.

Trwa nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej na Podkarpaciu
Autor: 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej Trwa nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej na Podkarpaciu

Wszyscy chętni powinni już teraz złożyć wniosek o przyjęcie do 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień lub wypełnić formularz elektroniczny na platformie ePUAP, czyli Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

Jakie wymagania powinien spełnić potencjalny kandydat? Wymagane jest ukończenie 18. roku życia, posiadanie polskiego obywatelstwa, a także dobrą sprawność psychofizyczną. Ponadto nie można być karanym za przestępstwa umyślne, a także nie można pełnić innego rodzaju służby wojskowej i posiadać przydziału kryzysowego.

Przypomnijmy, że misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą. Stała obecność i bliskie relacje z lokalną społecznością to siła i największy atut „Terytorialsów”.

Trwa nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej na Podkarpaciu
Autor: 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej Trwa nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej na Podkarpaciu