Katowice stawiają na jakość kształcenia i doradztwa zawodowego

i

Autor: www.pixabay.com Katowice stawiają na jakość kształcenia i doradztwa zawodowego

Katowice stawiają na jakość kształcenia i doradztwa zawodowego

2019-02-10 7:40

Projekty zgłoszone przez władze Katowic w konkursach unijnych mają przyczynić się do  podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców miasta. Skorzystają na tym  przede wszystkim  uczniowie oraz osoby w średnim wieku.

Pierwszy z projektów to „Doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach”.  Całkowita wartość projektu wynosi 1 463 700,00 zł.

- Istotnym elementem rozwoju gospodarki jest dobre przygotowanie kadry, które odbywa się na poziomie kształcenia wyższego, ale także wcześniej w szkołach średnich. Na dzisiejszym rynku pracy poszukiwani są specjaliści branżowi, których chcemy w Katowicach kształcić. Z drugiej strony mamy także kształcenie osób dorosłych, które z różnych względów pozostają bez pracy. Na realizacje projektów o wartości ponad 2 mln zł właśnie w tych obszarach udało się nam pozyskać dofinansowanie  – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

 - W ramach projektu planuje się wykonanie prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownię komunikacji w języku obcym oraz sterowników PLC i WS13 (część przeznaczona pod montaż maszyn): otynkowanie i malowanie ścian, wykonanie posadzki, obudowanie instalacji płytami g-k, wykonanie ścian działowych, remont parapetów, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej, wykonanie sufitów, przebudowa części instalacji elektrycznej, a także zakup 3 urządzeń sterowanych numerycznie z wyposażeniem (dwóch frezarek CNC i jednej tokarki CNC) oraz 8 maszyn konwencjonalnych z wyposażeniem (4 tokarek i 4 frezarek) – mówi Małgorzata Domagalska, Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice.

Drugi z projektów, to „Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+”. Celem tego projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób (w tym 36 kobiet, 34 mężczyzn) powyżej 30. roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Katowicach jako bezrobotni, należących co najmniej do jednej z wymienionych grup: 
    • osoby powyżej 50. roku życia, kobiety, 
    • osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.
Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte również osoby niepełnosprawne.

Uczestnicy projektu mogą liczyć m.in. na kompleksowe i indywidualne pośrednictwo zawodowe lub doradztwo zawodowe. Poza tym, uczestnicy będą mogli w ramach projektu skorzystać ze staży oraz prac interwencyjnych.  Całkowita wartość projektu sięga kwoty 672 022,50 zł. 

Zobacz także: Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej
 

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE