Kwalifikacja wojskowa 2022 Katowice

i

Autor: Wojciech Wójcikowski

Kwalifikacja wojskowa 2022 w Katowicach. Kogo dotyczy? Gdzie się odbywa? Najważniejsze informacje

2022-04-06 10:28

Kwalifikacja wojskowa 2022 - Katowice. Jak co roku na przełomie marca i kwietnia w całej Polsce odbywa się kwalifikacja wojskowa. Będzie ona przeprowadzana w miastach województwa śląskiego, w tym także w Katowicach. Zobacz, kogo dotyczy kwalifikacja wojskowa, gdzie się ona odbywa, co trzeba mieć ze sobą. Najważniejsze informacje o kwalifikacji wojskowej 2022 w Katowicach znajdują się w naszym tekście.

Kwalifikacja wojskowa 2022. Co to jest?

Kwalifikacja wojskowa, to stawienie się osób, które w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Przepisy w tej sprawie reguluje z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 372) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej następuje zgodnie z rozporządzeniem ministrów spraw wewnętrznych i obrony narodowej.

Kwalifikacja wojskowa odbywa się w kilku celach:

  • ustalenia zdolności osób do czynnej służby wojskowej;
  • wstępnego przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony RP;
  • założeniu i aktualizacji ewidencji wojskowej;
  • wydanie wojskowych dokumentów osobistych.

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).

Kwalifikacja wojskowa 2022. Kogo dotyczy?

Kwalifikacja wojskowa 2022 dotyczy kilku grup. Obowiązkowi stawienia się są poddani:

  • mężczyźni urodzeni w 2003 r.;
  • mężczyźni urodzeni w latach 1998—2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 2001-2002, które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej lub zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej;
  • kobiety, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej;
  • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2022. Jak się przygotować? Co zabrać ze sobą?

Każdy, kto będzie musiał w tym roku przejść kwalifikację wojskową, musi zabrać ze sobą kilka rzeczy. Chodzi o dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości, zdjęcie 3x4 cm bez nakrycia głowy, posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe. Jeśli stawienie się na komisję było niemożliwe, należy przynieść ze sobą dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej. Jeśli będzie taki obowiązek, należy okazać potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.

Kwalifikacja wojskowa 2022. Kategorie wojskowe: A, B, D, E. Co to oznacza?

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej. Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2022 - Katowice. Kiedy i gdzie?

W 2022 roku kwalifikacja wojskowa w Katowicach odbywa się w terminach od 4 kwietnia do 23 maja 2022 r. oraz od 8 do 10 czerwca 2022 r. Powiatowa Komisja Lekarska w Katowicach, przed którą będą stawać zainteresowani, znajduje się na ul. Krakowskiej 136.

Sonda
Przysposobienie obronne w szkołach - jak oceniasz?
Tu spoczywają polscy bohaterowie. Polski cmentarz wojskowy we Lwowie
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE