Sanktuarium w Fatimie w Portugalii - przewodnik, co warto zobaczyć

2010-04-01 4:00 SE

Jan Paweł II uważał, że to właśnie Matka Boska Fatimska uratowała mu życie podczas zamachu 13 maja 1981 r. na placu św. Piotra. Fatima była szczególnie ważna dla papieża Polaka. Bowiem kule zamachowca dosięgły Ojca Świętego w rocznicę pierwszego objawienia Maryi. Papież pielgrzymował do Fatimy trzykrotnie.

 W rok po zamachu powiedział tu: "Gdy odzyskałem świadomość, skierowałem moje myśli ku temu sanktuarium, ażeby w Sercu Niebieskiej Matki złożyć podziękowanie za uratowanie mnie od niebezpieczeństwa". Trzy lata po zamachu papież ofiarował Matce Bożej kulę, która miała go zabić. Kula idealnie pasuje do otworu w koronie Maryi.

Wbrew powszechnemu przekonaniu Matka Boska nie ukazała się w Fatimie, ale w pobliskiej wiosce Cova da Iria. Rok wcześniej objawienie poprzedziło ukazanie się tam anioła. 13 maja 1917 r. Maryja ukazała się trójce małych pastuszków, rodzeństwu Hiacyncie i Franciszkowi Marto oraz Łucji dos Santos. W czasie sześciu objawień Matka Boża wzywała ludzi do modlitwy i pokuty. Do miejsca objawień tłumnie zaczęli przybywać wierni.

Maria ukazywała się dzieciom do października, zawsze trzynastego dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem sierpnia, kiedy objawiła się 19. dnia miesiąca, ponieważ dzieci zostały aresztowane. Matka Najświętsza powierzyła Łucji trzy tajemnice. Treść trzeciej z nich ujawnił dopiero Jan Paweł II 26 czerwca 2000 r. Była w niej mowa o "białym kapłanie padającym od kuli z broni palnej". Ostatnie objawienie, 13 października 1917 roku, odbyło się w obecności tłumu 70 tysięcy osób, ale Matkę Boską widziały tylko dzieci.

Kościół oficjalnie uznał objawienia za cud w 1930 roku. W latach 1928-1953 wzniesiono tu bazylikę Matki Bożej Różańcowej. Nad wejściem do bazyliki widnieje wysoka wieża kryjąca w sobie 65 dzwonów oraz figurę Niepokalanego Serca Maryi. W kościele znajdują się groby Hiacynty i Franciszka, zmarłych wkrótce po objawieniach, a także grób Łucji. JanPaweł II beatyfikował Hiacyntę i Franciszka 13 maja 2000 r. Łucja wstąpiła do klasztoru karme- litańskiego w Coimbrze, zmarła 13 lutego 2005 r. Jej ciało przeniesiono do bazyliki w Fatimie.

Na placu znajdującym się przed Bazyliką Różańcową stoi Kapliczka Objawień. Prowa- dzi do niej "ścieżka pokuty", po której pątnicy przesuwają się na klęczkach. Co roku do Fatimy pielgrzymuje ponad 5 milionów wiernych.

Informacje dla pielgrzymów:

Fatima to miasto w środkowej Portugalii. Najważniejsze uroczystości odbywają się tu 12 i 13 maja oraz 12 i 13 października. Codziennie w sanktuarium odbywa się wieczorna procesja ze świecami. Do Fatimy najłatwiej można dotrzeć autokarem. Koszt kilkudniowej pielgrzymki do Fatimy, z przelotami samolotem w obie strony, wynosi około 3000 złotych.

Najnowsze