Koronawirus. Czy woda z kranu w Tarnowie i Nowym Sączu jest bezpieczna?

i

Autor: Mylene2401/cc0/pixabay Wodociągi zapewniają, że nie ma możliwości zakażenia koronawirusem przez kontakt z "kranówką"

Koronawirus. Czy woda z kranu w Tarnowie i Nowym Sączu jest bezpieczna?

2020-03-19 9:19

Czy w wodzie z miejskich systemów wodociągowych może znajdować się koronawirus? Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia zapewniają, że nie ma takiej możliwości, o ile są przestrzegane wszystkie zalecenia dotyczące jakości wody. Nie różnią się one od stosowanych już wcześniej, lecz spółki wodociągowe zmieniają sposób swojego funkcjonowania w innych kwestiach.

Światowa Organizacja Zdrowia zapewniła, że nie ma potrzeby uzdatniania wody w inny, niż przyjęty do tej pory sposób, ponieważ zapewnia on całkowitą eliminację koronawirusa. "Kranówka" jest więc bezpieczna!

Kierując się tymi wskazaniami spółki wodociągowe również nie stosują innych, niż dotychczas środków dezynfekcji dostarczanej mieszkańcom wody (promieniowanie UV, chlorem gazowym i podchlorynem sodu). Zmieniły za to swój sposób funkcjonowania tak, aby maksymalnie ograniczyć bezpośredni kontakt pomiędzy interesantami a pracownikami spółek.

Sonda
Czy pijesz "kranówkę"?

Zarówno tarnowskie, jak i sądeckie wodociągi zamknęły siedziby swoich przedsiębiorstw, a kontakt z klientami odbywa się drogą elektroniczną. Niezbędna dokumentacja będzie przyjmowana tylko w wyznaczonym do tego punkcie odbioru. 

Spółki zapewniają, że wykonywanie przez nich usług komunalnych nie jest zagrożone przez epidemię koronawirusa. Ograniczono jednak do minimum liczbę osób obsługujących system, a pracowników wyposażono w odzież ochronną.

Przypominamy najważniejsze fakty o koronawirusie. Nie kłam medykowi - konsekwencje poniesie każdy z nas!

Koronawirus spustoszył Nowy Sącz