Zaskakujące wybory tarnowskich posłów w sprawie ks. Isakowicza-Zaleskiego. Jak głosowali?

Tadeusz Isakowicz-Zaleski
Autor: Wikipedia

Decyzją zdecydowanej większości posłów ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski nie będzie członkiem tzw. komisji anty-pedofilskiej. Kandydaturę duchownego poparło 96 lokatorów gmachu przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, podczas gdy 333 z nich wyraziło wobec niej swój sprzeciw. Co ciekawe, większość posłów wybranych w okręgu tarnowskim chciało, by kapłan zasiadł w komisji i to nawet wbrew swojemu obozowi politycznemu.

Kandydaturę ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego do państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 zgłosił klub poselski PSL-Kukiz'15. Ostatecznie jednak duchowny nie został członkiem tego ciała, ponieważ uzyskał poparcie tylko 96 posłów, przy 333 głosach sprzeciwu.

Posłowie z okręgu tarnowskiego bardziej przychylnie podeszli do wyboru ks. Isakowicza-Zaleskiego, za tą kandydaturą opowiedziało się pięcioro z nich, a tylko dwie osoby były przeciw. Największe rozterki mieli posłowie klubu PiS, którzy "obstawili" wszystkie możliwie opcje.

Przeciwko kandydaturze ks. Isakowicza-Zaleskiego opowiedziały się dwie posłanki: Urszula Augustyn (KO) oraz Anna Pieczarka (PiS). Radykalnie odmienne zdanie mieli: Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL-Kukiz'15), a także reprezentanci klubu Prawo i Sprawiedliwość, którzy głosowali odwrotnie, niż większość ich obozu politycznego: Stanisław Bukowiec, Norbert Kaczmarczyk, Urszula Rusecka, a także Józefa Szczurek-Żelazko. Piotr Sak wstrzymał się od głosu, a Wiesław Krajewski (obaj PiS) nie wziął udziału w głosowaniu.

W mediach społecznościowych ks. Isakowicz-Zaleski podziękował posłom, którzy poparli jego kandydaturę. Skrytykował przy okazji sojusz, do jakiego jego zdaniem miało dojść między władzami Prawa i Sprawiedliwości a hierarchią katolicką w Polsce. Ma on dotyczyć zablokowania realnych działań komisji w sprawie badania przypadków pedofilii.

Super Raport 17 VII (Goście: Krzysztof Śmiszek - Lewica, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski - historyk kościoła i prezes Fundacji im. Brata Alberta)