CUDZOZIEMCY

Zatrzymał się na stacji benzynowej w Emilianowie (pow. wołomiński), by zatankować samochód. Usłyszał hałas dobiegający z naczepy ciężarówki. Kiedy otworzył drzwi, załapał się za głowę i wyciągnął tel…

dodano 27-11-2023

W województwie zachodniopomorskim pracuje coraz więcej cudzoziemców. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na koniec września, liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń wyniosła 49,1 tys…

dodano 14-11-2023

W dramatycznej operacji, funkcjonariusze Straży Granicznej w Radomiu zatrzymali 6 obywateli Gruzji. Wśród nich był mężczyzna, który figurował w policyjnych aktach jako osoba niepożądana w naszym kraj…

dodano 15-10-2023

Pewnie nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę i wiele osób o tym nie pamięta, jednak taki obowiązek istnieje w całej Polsce. Dotyczy on zarówno obywateli naszego kraju, jak i cudzoziemców, którzy przy…

dodano 9-10-2023

Pracowali przy przetwórstwie ryb, warzyw i owoców. Obcokrajowcy zatrudnieni w jednej z firm w powiecie koszalińskim zostali skontrolowali przez funkcjonariuszy kołobrzeskiej Straży Granicznej. Dopatr…

dodano 13-3-2023

Jak informuje portal Interia, Portugalia i Irlandia dołączyły do innych krajów, które wycofały się z programu "pobyt dzięki inwestycjom", który przyciągał bogatych obcokrajowców. Posunięcia te nastąp…

dodano 22-2-2023

Nie posiadał prawa pobytu w Polsce, jednak spróbował obejść to w "sprytny" sposób. Nie udało się. Kołobrzescy pogranicznicy okazali się sprytniejsi od "kreatywnego" Marokańczyka. Dodatkowo wyszło na …

dodano 1-2-2023

Jeśli na polskim rynku pracy wzrośnie liczba bezrobotnych rząd wprowadzi nietypowe rozwiązanie. Powstanie lista zawodów, w których nie będzie można zatrudniać obcokrajowców.

dodano 21-12-2022

Kompleksowa regulacja kwestii legalizacji zatrudnienia cudzoziemców – to cel projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, który opublikowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Nowa ustawa ma…

dodano 5-10-2022

Już ponad milion cudzoziemców podjęło legalne zatrudnienie w Polsce - dzięki temu podlegają również ubezpieczeniom społecznym. Do ubezpieczenia emerytalnego, pod koniec lipca zgłoszonych było 1 mln 2…

dodano 10-8-2022

Na terenie naszego województwa, imigranci ukraińskiego pochodzenia stanowią większość cudzoziemców którym ZUS zapewnia ubezpieczenia społeczne. Więcej o tym w artykule.

dodano 10-8-2022

- Nie może być tak, że w przypadku złamania prawa pracodawca zatrudniający np. jednego cudzoziemca podlega takiej samej karze, jak ten, który nielegalnie zatrudnia np. 200 osób. Chcemy te kary stopni…

dodano 4-7-2022