Skontrolowali ponad 900 cudzoziemców. Wielu pracowało nielegalnie

i

Autor: Kindel_Media / CC0 / pixabay.com Skontrolowali ponad 900 cudzoziemców. Wielu pracowało nielegalnie

Wyniki kontroli

Skontrolowali ponad 900 cudzoziemców. Wielu pracowało nielegalnie

2023-03-13 8:35

Pracowali przy przetwórstwie ryb, warzyw i owoców. Obcokrajowcy zatrudnieni w jednej z firm w powiecie koszalińskim zostali skontrolowali przez funkcjonariuszy kołobrzeskiej Straży Granicznej. Dopatrzono się licznych uchybień, a pracodawca musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami z tego powodu. Kłopotów nie unikną również cudzoziemcy.

Funkcjonariusze zweryfikowali zatrudnienie 916 cudzoziemców. U 162 osób stwierdzili nielegalne powierzenie i wykonywanie pracy, które polegało na braku wymaganych zezwoleń oraz zatrudnienie na innych warunkach niż te, które zostały określone we wpisanych do ewidencji oświadczeniach.

Jak informuje Morski Oddział Straży Granicznej, 102 obcokrajowców posiadało oświadczenia o powierzeniu pracy wpisane do ewidencji oświadczeń, ale przedsiębiorca nie dochował obowiązku zawarcia z tymi osobami pisemnych umów. W przypadku 870 cudzoziemców pracodawca nie poinformował urzędu pracy o podjęciu bądź niepodjęciu przez nich pracy, a taki miał ustawowy obowiązek.

Pracodawca, który nie dotrzymał formalności związanych z zatrudnianiem obcokrajowców, będzie tłumaczył się ze swojego zachowania przed sądem, gdzie trafił wniosek o ukaranie. Konsekwencje poniosą również cudzoziemcy, wobec których wszczęte zostaną postępowania w sprawach o wykroczenia oraz postępowania administracyjne o zobowiązaniu do powrotu.

Sonda
Czy Polska powinna bardziej się otworzyć na obcokrajowców?
Zachodniopomorskie: Piraci drogowi na celowniku policyjnego drona
Nasi Partnerzy polecają