egzamin zawodowy 2021

Egzamin zawodowy 2021. Sesja letnia egzaminu zawodowego rozpoczyna się w czerwcu. To egzamin państwowy, organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zdający podejdą do części pisemnej i prakty…

dodano 7-6-2021