MPO

Spalarnia śmieci na warszawskim Targówku po przebudowie ma być największą instalacją termicznego przekształcania odpadów komunalnych w kraju! Dziś największa jest w Krakowie. Trzy linie technologicz…

dodano 2-7-2022

Od lipca na Białołęce i Targówku przestaje obowiązywać kontrakt między miastem a konsorcjum Partner. Ratusz chciał przekazać obsługę Miejskiemu Przedsiębiorstwu Odpadów, ale tą decyzję zablokowała Kr…

dodano 23-6-2022

W Krajowej Izbie Odwoławczej zakończył się ostry bój o 973 miliony złotch. To pieniądze, które władze Warszawy chciała dać spółce Miejskiego Przedsiębiorstwa Odpadów, by od lipca odbierała śmieci z p…

dodano 16-5-2022

Od końca kwietnia w warsztacie MPO remontowany był ambulans. Wyjątkowe jest jednak nie tylko miejsce remontu, ale także cel, w jakim ta karetka będzie używana. Więcej szczegółów w dalszej części arty…

dodano 12-5-2022

W Krajowej Izbie Odwoławczej trwa walka o to kto będzie odbierał śmieci od warszawiaków. Bój jest bardzo zacięty, ponieważ stawka to niemal miliard złotych, a kwota ta obejmuje jedynie połowę dzielni…

dodano 9-4-2022

Przed Krajową Izbą Odwoławczą ruszył ostry bój o blisko miliard złotych. To pieniądze, które władze Warszawy chcą dać miejskiej spółce MPO, by od lipca odbierała śmieci z połowy miasta, czyli z dziew…

dodano 29-3-2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania pochwaliło się wyczyszczonym placem po cuchnącym zakładzie na Radiowie. Niestety, mimo że pryzmy z najbardziej uciążliwymi odpadami są czyste, w okolicy cuchnie…

dodano 12-9-2018

Jest cicha i nie zanieczyszcza środowiska. Pierwsza elektryczna zamiatarka uliczna zaczęła pracę w Krakowie.

dodano 8-6-2018

Po wtorkowym orzeczeniu WSA, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania powinno zamknąć kompostownie na Radiowie, gdzie są przetwarzane odpady z kilku dzielnic. Czy taki ruch oznacza, że spora część Wars…

dodano 10-5-2017

We wtorek Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał orzeczenie nakazujące MPO natychmiastowe zamknięcie kompostowni na Radiowie – poinformował Grzegorz Pietruczuk, wiceburmistrz dzielnicy Bielany, na tere…

dodano 9-5-2017

Miasto bierze się za szorowanie ulic w centrum. Brud, który unosi się w powietrze jest jedną z głównych przyczyn smogu. Na sam początek porządnie wyczyszczona zostanie ulica Lea. 

dodano 1-11-2016

Radiowo, smród, pikieta, protest, Arkuszowa, Czyste Radiowo, Bielany

dodano 8-6-2016