RACHUNKI ZA GAZ

10 lutego 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy sprzedawcy gazu PGNiG OD oraz przedłużył okres jej obowiązywania do 31 grudnia 2023 r. Ceny gazu w zmienionej taryfie sp…

dodano 10-2-2023

"W ramach koncernu multienergetycznego, przekażemy w 2023 roku prawie 14 mld zł na zamrożenie cen gazu dla 7 mln polskich domów i 35 tys. podmiotów wrażliwych (jak szpitale, szkoły czy żłobki). Pozio…

dodano 8-2-2023

Na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska dostępny jest wzór wniosku o refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem - poinformował resort. Zwrot VAT mają ro…

dodano 17-1-2023

Od początku roku wzrosła wysokość opłat za centralne ogrzewanie w Piasecznie. Ciepło dostarczane jest tam przez Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe „Piaseczno”. Podwyżki te mają związek z drastycz…

dodano 10-1-2023

Jak informuje portal spożywczy.pl, gdańska pizzeria otrzymała rachunek za gaz w wysokości 72 tys. zł. "Zamykamy lokal. Wrócimy kiedy i ceny wrócą do normalności"- poinformowali właściciele. PGNiG Obr…

dodano 4-1-2023

Nie ulega wątpliwości, że zdjęcie tarczy antyinflacyjnej, a więc przywrócenie pełnego VAT na paliwa, prąd i gaz, napędzi w przyszłym roku kosmiczną inflację, bowiem wzrosną koszty produkcji i transpo…

dodano 1-12-2022

Jak oszczędzać gaz w kuchence gazowej? Statystyki są bezlitosne, wielu Polaków nie potrafi oszczędzać prądu czy też gazu, co sprawia, że płacimy rachunki wyższe niż moglibyśmy. Okazuje się, że często…

dodano 28-11-2022

Zasada zamrożonej taryfy na gaz będzie obowiązywała dla wszystkich bez względu na próg dochodowy. Dodatkowo dla najuboższych pojawi się dodatek gazowy. Jedyną zmianą w stosunku do tegorocznych rach…

dodano 25-11-2022

Inflacja, spadek siły nabywczej pieniądza, kryzys energetyczny, wzrost hurtowych cen gazu i prądu, rosnące koszty utrzymania, wszystkie te czynniki mogą być przyczyną problemów z regularnym płaceniem…

dodano 20-11-2022

Ceny gazu, prądu i węgla rosną w ekspresowym tempie tak, że rząd praktycznie nie nadąża za przygotowywaniem i uchwalaniem kolejnych działań osłonowych. Niestety to działanie bez planu przekłada się n…

dodano 20-9-2022

Ze względu na problematyczną sytuację na rynku, rachunki za gaz miały drastycznie wzrosnąć w 2022 roku. Problemy dotknęły nie tylko gospodarstwa domowe, ale także podmioty użyteczności publicznej, ta…

dodano 12-1-2022

Każdy indywidualny odbiorca paliwa gazowego (gospodarstwo domowe lub kupujący gaz na jego potrzeby zarządca lub właściciel budynku wielolokalowego), ma możliwość wyboru pomiędzy ceną gazu zatwierdzo…

dodano 7-1-2022