SĄD ADMINISTRACYJNY

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił uchwałę rady miejskiej dotyczącą utworzenia strefy czystego transportu. Teraz opublikowane zostało pisemne uzasadnienie tego orzeczenia. Z przytoczon…

dodano 23-2-2024

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił uchwałę rady miejskiej w Krakowie dotyczącą stworzenia Strefy Czystego Transportu, jednak magistrat już zapowiedział, że nie zrezygnuje z tego pomysłu. - Uchwał…

dodano 12-1-2024

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił uchwałę rady miejskiej w sprawie Strefy Czystego Transportu. Strefa miała rozpocząć swoje funkcjonowanie 1 lipca 2024 r., a pomysł jej stworzenia spo…

dodano 11-1-2024

Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zapadło korzystne dla miasta Tarnowa rozstrzygnięcie w sprawie sporu o Górę św. Marcina. NSA oddaliło skargę rodziny Sanguszków, tym samym uznając, że sporne te…

dodano 11-10-2023

Ostatnia wizyta Pawła Sanguszki w Tarnowie, związana przede wszystkim z odkupieniem przez Muzeum Okręgowe należącej do arystokraty kolekcji szkła i porcelany, nie zażegnała sporu o tereny na górze św…

dodano 15-2-2023

Nim warszawscy urzędnicy zdążyli wprowadzić w życie kolejną podwyżkę opłat za parkowanie w płatnej strefie, ciągnie się za nimi batalia w sądzie dotycząca poprzedniej zmiany cennika. Sprawa przeszła …

dodano 6-7-2022

500 plus trafiło do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kwestią tego - czy w przypadku opieki naprzemiennej nad dzieckiem warunkiem koniecznym przyznania świadczenia 500 plus jest orzeczenie sądu o ta…

dodano 8-11-2021

Krakowscy radni mieli prawo zakazać działalności klubów ze striptizem na terenie Starego Miasta. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrując skargę kasacyjną właścicieli takich przybytków.

dodano 21-10-2021

Właśnie zakończyła się rozprawa Naczelnego Sądu Administracyjnego dotycząca uchwały rady warszawy określającej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak wynika z naszych informacji sędzia na…

dodano 14-10-2021

Na początku lutego Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady m.st. Warszawy w sprawie stref płatnego parkowania. Po kilku miesiącach ś…

dodano 10-6-2021

Małopolska uchwała antysmogowa jest zgodna z prawem. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną złożoną między innymi przez handlarzy węglem, którzy chcieli jej uchylenia, powołując się na…

dodano 21-5-2021

Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił obowiązujące stawki za wywóz śmieci, uchwalone w grudniu 2019 roku przez Radę Warszawy. Radni zdecydowali wówczas, że opłata za śmieci dla gospodarstwa domow…

dodano 24-2-2021