ZIELONY ŁAD

Unia Europejska konsekwentnie buduje Europejski Zielony Ład m.in. poprzez system opłat za emisję dwutlenku węgla. Płaci je np. energetyka węglowa. Płacić będą dostawcy paliw do ogrzewania budynków or…

dodano 6-7-2022

Jak trwoga, to do węgla! Parafrazując to znane powiedzenie, można jednym zdaniem idealnie podsumować to, co dzieje się obecnie w Europie, w kontekście tragicznych wydarzeń na Ukrainie. Unia Europejsk…

dodano 3-4-2022

Dużo słyszymy o Europejskim Zielonym Ładzie. Nawet wielcy zwolennicy tej strategii mówią, że jest to projekt wymyślony przez polityków. Mnie interesuje najbardziej rolnictwo i te propozycje Zieloneg…

dodano 2-12-2021

Wszystko wskazuje na to, że walec Zielonego Ładu przetoczy się przez Europę i dotknie każdego obszaru aktywności gospodarczej człowieka. Jest mi trudno oprzeć się przekonaniu, że jest to ideologiczna…

dodano 11-11-2021

Polska stoi przed wyzwaniem związanym z osiągnięciem ambicji unijnych komisarzy w zakresie budowy neutralnej klimatycznie gospodarki. To przemiany, których efektem może być rozwój wysokich technologi…

dodano 2-8-2021

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. przy 55% redukcji emisji do 2030 roku w stosunku do roku 1990. Taki cel stawia sobie Unia Europejska. Dla Polski to szansa na skok rozwojowy oraz rozb…

dodano 8-7-2021