Notariusz

i

Autor: KSP Notariusz

Są zarzuty dla nieuczciwego notariusza

2017-07-08 18:29

Notariusz, który współdziałał w wyłudzeniu ze SKOK Wołomin kilkudziesięciu milionów złotych z prokuratorskimi zarzutami.

Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w SKOK Wołomin.

W toku tego postępowania 4 lipca 2017 roku funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji, zatrzymali Andrzej K. - notariusza prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie.

Po doprowadzeniu zatrzymanego notariusza do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga prokurator przedstawił mu dwa zarzuty dotyczące popełnienia łącznie 51 przestępstw.

Pierwszy zarzut dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, co do której odrębne śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim. Celem tej grupy było popełnianie przestępstw na szkodę SKOK Wołomin, takich jak oszustwa kredytowe, sprzeniewierzanie środków pieniężnych stanowiących mienie wielkiej wartości, pranie brudnych pieniędzy oraz wytwarzanie nierzetelnej dokumentacji kredytowej. Rolą Andrzeja K., jako notariusza, było dostarczanie członkom grupy, na potrzeby udzielanych kredytów, aktów notarialnych. Poświadczały one ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego kredytów zaciąganych w SKOK Wołomin, gdzie kwota udzielonych kredytów w sposób rażący przekraczała wartość zabezpieczonego na rzecz SKOK Wołomin mienia.

Drugi zarzut dotyczy przekroczenia uprawnień służbowych przez notariusza jako funkcjonariusza publicznego. Czynów tych dokonywał on w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz w zamiarze ułatwienia innym podejrzanym zajmującym się sprawami majątkowymi SKOK Wołomin, popełnienie szeregu przestępstw na szkodę SKOK Wołomin. Podejrzany Andrzej K. sporządził i dostarczył 50 aktów notarialnych, które stanowiły zabezpieczenie hipoteczne wierzytelności SKOK Wołomin na nieruchomościach o rażąco niskiej wartości w stosunku do wierzytelności będących przedmiotem kredytów.

Na chwilę obecną zarzuty ogłoszone podejrzanemu notariuszowi dotyczą 50 aktów notarialnych sporządzonych przez niego. Łączna kwota środków wyłudzonych ze SKOK Wołomin z udziałem podejrzanego notariusza wynosi około 50 milionów złotych. Prokuratura wniosła już o areszt dla podejrzanego.