Warszawa zapłaci za awarię Czajki! Chodzi o ponad 10 milionów

2020-02-20 18:31 zw

To nie koniec konsekwencji ubiegłorocznej awarii oczyszczalni ścieków "Czajka"! Okazuje się, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji musi zapłacić ponad 10 milionów złotych za wprowadzanie ścieków do wód bez wymaganego pozwolenia. Możliwe, że MPWiK złoży reklamację.

Przez ubiegłoroczną awarię w oczyszczalni ścieków "Czajka" Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji musi zapłacić ponad 10 milionów złotych za wprowadzanie ścieków do wód bez wymaganego pozwolenia. PGW Wody Polskie poinformowało o tym portal TVP Info.

"PGW Wody Polskie wystawiły dla warszawskiego MPWiK informację o podwyższonej opłacie za zrzut do Wisły ścieków kolektorem burzowym. Wydarzenie miało miejsce w czasie ubiegłorocznej awarii przesyłu ścieków pod dnem rzeki" - głosi nadesłana informacja dla tego portalu. Kwota, o którą tutaj chodzi, to 10 501 540 złotych. MPWiK może teraz złożyć reklamację. Do zrzutu ścieków doszło latem ubiegłego roku po awarii kolektora w oczyszczalni.