Ciężka choroba Prezydenta RP powinna być jawna!

2020-08-06 21:23 MS
Andrzej Duda
Autor: fot. Jakub Szymczuk/KPRP Andrzej Duda

„Super Express” zapytał Polaków o ich zdanie na temat ujawniania bardzo drażliwych danych dotyczących głowy państwa. Zdecydowana większość respondentów nie miała wątpliwości – prezydent powinien poinformować nas o wynikach swoich badań lekarskich i to nie jednorazowo!

40 proc. Polaków nie ma wątpliwości, że Prezydent RP powinien na początku kadencji podać do publicznej wiadomości wyniki swoich badań lekarskich. Przeciwnego zdania jest 30 proc. ankietowanych, a od zdecydowanej opinii uchyliło się 27 proc.

Nieco inaczej kształtują się wyniki sondażu dotyczącego tego, czy prezydent już po ujawnieniu wyników swoich badań powinien je ujawniać rokrocznie. Za stałym publicznym wglądem w stan zdrowia prezydenta było już tylko 30 proc. obywateli, a przeciwko takiemu bieżącemu monitorowaniu tylko 42 proc.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 24-25.06.2020 roku metodą CAWI na próbie 1059 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

Najnowsze