Crowdsourcing i jego znaczenie w organizacji

i

Autor: Materiały prasowe

Crowdsourcing i jego znaczenie w organizacji

2022-07-07 0:05

Pod pojęciem „crowdsourcing” kryje się tzw. mądrość tłumu. Mówiąc prościej, jest to proces angażujący wiele osób w określony projekt bądź rozwiązanie jakiegoś problemu. Jednym z przykładów crowdsourcingu jest chociażby budżet obywatelski, w którym lokalna społeczność angażuje się w zmiany dotyczące przestrzeni publicznej w swojej miejscowości. Mieszkańcy przedstawiają własne pomysły, a najlepsze projekty wybrane w głosowaniu są wdrażane w życie.

Dzięki crowdsourcingowi możliwe jest spojrzenie na problem z szerszej perspektywy. Wykorzystanie wiedzy i kreatywności szerokiej grupy osób przynosi znakomite rezultaty, także w środowisku pracowniczym. Crowdsourcing pracowniczy jest jednym z filarów działalności Banku Pekao S.A. – pozwala patrzeć szerzej, zmierzyć się z problemami i wyzwaniami bardziej kreatywnie i efektywniej, a co więcej demokratycznie. Tu każdy pracownik jest równy, każdy ma prawo głosu oraz realny wpływ na wdrażanie zmian i zwiększanie innowacyjności banku.

Historyczne przykłady crowdsourcingu

Crowdsourcing pokazuje, że w procesie tworzenia innowacji, rozwiązywania problemów czy poszukiwania usprawnień w jakiejś dziedzinie, nie musimy działać w pojedynkę. Crowdsourcing jest też określany mianem wolontariatu XIX w., jednak jego początki sięgają już XVIII w.:

  • W 1714 r. rząd Wielkiej Brytanii zaoferował nagrodę pieniężną dla obywatela, który opracuje praktyczny sposób dokładnego określania długości geograficznej statku. W puli było od 10 tys. do 20 tys. funtów brytyjskich. Również ci, którzy w jakiś sposób przybliżyli osiągnięcie tego celu, mieli szansę otrzymać mniejszą kwotę. John Harrison, ówczesny rekordzista, w ten sposób zarobił 14 tys. funtów;
  • W czasach napoleońskich sam Bonaparte zastosował crowdsourcing. Problem dotyczył dostarczania świeżego pożywienia dla armii walczącej na froncie. Wódz ogłosił więc konkurs na sposób przedłużenia trwałości jedzenia. Zwycięzca otrzymał 12 tys. franków, a konserwa jest popularna do dziś;
  • Pod koniec XIX w. rozpoczęły się prace nad słownikiem Oxford English Dictionary. W ciągu kolejnych 70 lat naukowcy pod kierunkiem prof. Jamesa Murraya zostali zasypani 6 mln listów z propozycjami definicji i użycia słów w języku angielskim.

Im więcej umysłów zaangażowanych jest w konkretną sprawę, tym więcej rodzi się pomysłów i wzrastają szanse na wdrożenie danego rozwiązania np. w strukturze banku.

Wspólnota jednostek

Poszukujesz pracy, w której będziesz mógł się rozwijać i zgłaszać swoje pomysły? Pekao to pracodawca, który stawia na kulturę innowacji, wsłuchuje się w pomysły zgłaszane przez pracowników i wdraża je. Dzięki crowdsourcingowi pracowniczemu wszyscy są równymi partnerami w procesie zwiększania innowacyjności banku. Crowdsourcing realizowany wewnątrz organizacji to szansa na uzyskanie wsparcia przy rozwiązywaniu określonego problemu biznesowego lub wyzwania projektowego. Dzięki temu powstają nieszablonowe i bardzo praktyczne rozwiązania. Pracownicy Banku Pekao także mają szansę podjąć wyzwanie, przedstawić własną propozycję, a w efekcie przyczynić się do rozwoju banku.

Crowdsourcing to znaczna oszczędność czasu – mówi Marianna Różalska, specjalistka budowania kultury innowacji w Biurze Laboratorium Innowacji Banku Pekao S.A., odpowiedzialna za realizację kampanii crowdsourcingowych. – Więcej zaangażowanych  osób zdecydowanie szybciej i trafniej znajdzie rozwiązanie bieżącego problemu niż wąskie grono specjalistów. Każdy pracownik ma wiedzę ekspercką w swojej dziedzinie i prezentuje nową perspektywę. Widzi to, czego osoby z innych obszarów mogą nie dostrzegać. Jego pomysły są dla nas bezcenne. Mamy niepowtarzalną szansę stworzyć coś zupełnie nowego, oryginalnego i dającego nam przewagę konkurencyjną - dodaje.

Crowdsourcing w banku

Bank Pekao daje zatrudnionym osobom przestrzeń do rozwoju, proponowania rozwiązań, które następnie mają szansę zostać wdrożone. A to kilka przykładów działań Banku Pekao w ramach crowdsourcingu:

® wraz z Zespołem Modelowania Kompetencji poszukiwano pomysłów na działania promujące blog Talents Up (blog dotyczący rozwoju zawodowego i osobistego pracowników),

® zespół redakcyjny Magazynu Innowacji Banku Pekao S.A. „iNNaczej” ogłosił otwarty nabór tekstów do jednego z numerów,

® właściciele projektów mogli zgłosić swoje potrzeby biznesowe, na które poszukiwano rozwiązań technologicznych w ramach programu Poland Prize – w efekcie w Banku Pekao testowane są narzędzia usprawniające pracę w czterech obszarach biznesowych.

Crowdsourcing pracowniczy jest spójny ze strategią employer brandingową Pekao, co pokazują przykłady wyżej. W efekcie każdy pracownik banku może zostać liderem zmian. To wszystko jednak nie byłoby możliwe bez powstania wewnętrznej platformy crowdsourcingowej – IdeaCrowd.

Jak powstał bank pomysłów, czyli IdeaCrowd?

Crowdsourcing daje wiele możliwości, ale konieczna jest jego operacjonalizacja. Tego zadania podjęło się Biuro Laboratorium Innowacji. To wewnętrzna jednostka w Banku Pekao S.A., której celem jest odważne projektowanie przyszłości bankowości, współtworzenie zmiany, która niesie wartość dla biznesu i klienta. Zespół Laboratorium zaprojektował i wdrożył intranetową platformę crowdsourcingową IdeaCrowd, na której publikowane są zadania kreatywne, konkursy i wyzwania projektowe. Są one skierowane do kilkunastu tysięcy pracowników banku – wewnętrznych innowatorów. Zanim jednak platforma powstała, jej twórcy zadali sobie kluczowe pytania: dlaczego crowdsourcing jest tak popularny w dużych firmach, dlaczego pracownicy szukają w nich zatrudnienia oraz w jaki sposób działa crowdsourcing?

1. Problem – pomysł – rozwiązanie

W tym celu niezbędne było zgromadzenie jak największej ilości danych dotyczących crowdsourcingu w Polsce i na świecie. Zebrano ponad 35 studium przypadków, przeprowadzono liczne wywiady z ekspertami, a także poddano analizie rozwiązania zastosowane w firmach z pokrewnych branż. Projektowanie rozwiązania dla crowdsourcingu w Pekao zbiegło się w czasie z transformacją cyfrową banku. Najlepszym sposobem wdrożenia crowdsourcingu okazało się uruchomienie dedykowanego narzędzia IT – tzw. platformy crowdsourcingowej o określonych funkcjonalnościach. Platforma musiała umożliwiać: publikację tzw. wyzwań oraz zgłaszanie swoich pomysłów przez pracowników.

2. Wybór modelu oprogramowania aplikacji

Przy implementacji crowdsourcingu pojawił się kolejny dylemat: jaki model oprogramowania wybrać – Software as a Service (SaaS) czy On Premises (ON-PREM)? Biorąc pod uwagę możliwości architektury IT oraz potrzebę udostępnienia platformy wszystkim pracownikom w banku, projektanci zdecydowali się na zbudowanie platformy w wariancie ON-PREM dla środowiska intranetowego (wewnątrz banku). Dzięki temu pracownicy logując się do służbowego komputera od razu uzyskują dostęp do platformy w przeglądarce internetowej. Prosto, wygodnie i szybko, bez konieczności zakładania konta i logowania się do aplikacji.

3. Prototyp IdeaCrowd i testy UX

Dalszym krokiem było zaplanowanie prac nad budowaniem aplikacji. Powstały dwa zespoły projektowe, z których jeden zajmował się szatą graficzną i makietą ekranów platformy, a drugi – oprogramowaniem. Platforma miała być łatwa w użyciu, intuicyjna, przejrzysta. W celu sprawdzenia, czy zaprojektowane funkcjonalności działają, przeprowadzono aż siedem testów UX tj. testów użyteczności platformy. Polegały one na zapoznaniu się z zawartością prototypu platformy przez zaproszonych do testów pracowników banku. Ich zadaniem było zgłoszenie własnego pomysłu w odpowiedzi na określone wyzwanie projektowe, polubienie lub skomentowanie pomysłu współpracownika i weryfikacja swojej aktywności na platformie. Wyniki testów pomogły usprawnić m.in. układ graficzny platformy i sposób jej użytkowania. Po prawie roku prac projektowych nadszedł czas na wdrożenie produkcyjne.

4. Wdrożenie produkcyjne

Platforma została wdrożona w maju 2021 r. Od momentu jej uruchomienia zorganizowano już 17 wyzwań (tzw. kampanii crowdsourcingowych) na rzecz właścicieli biznesowych. W ciągu pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania platformy w wyzwaniach wzięło udział 3 000 pracowników, którzy łącznie zgłosili aż 3 800 pomysłów.

IdeaCrowd to nie tylko pomocne w rozwiązywaniu problemów narzędzie, ale też przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń. Dzieje się to m.in. za sprawą funkcji polubienia czy komentowania pomysłów współpracowników. Jest interakcja, kreatywność, motywacja i pozytywny feedback. Można powiedzieć, że dzięki platformie rodzi się „społeczność crowdsourcingowa” –  mówi Marcin Wasilewski, lider zespołu budowania kultury innowacji w Biurze Laboratorium Innowacji Banku Pekao S.A., współtwórca platformy IdeaCrowd.

To dopiero początek

Pekao to pracodawca, który stawia na kulturę innowacji, a także wsłuchuje się w pomysły pracowników i wdraża je w życie. Dzięki platformie IdeaCrowd pracownicy banku mają szansę zgłosić swój pomysł (indywidualnie lub grupowo).

Uruchomienie crowdsourcingu pracowniczego przez Laboratorium Innowacji stanowi pierwszy etap kreowania wewnętrznej kultury innowacji. Uważam, że odpowiednio wdrożony może bezpośrednio przełożyć się na uruchamianie kolejnych instrumentów dla pracowników banku – jako wewnętrznych innowatorów, zaangażowanych coraz bardziej w tworzenie nowych produktów, usług czy też usprawnień w organizacji. Dzięki wyzwaniom tematycznym skierowanym do całej społeczności pracowników crowdsourcing umożliwia identyfikacje wewnętrznych talentów i źródeł wiedzy płynących z różnych jednostek biznesowych. Moim zdaniem to również sposób na przełamanie „wewnętrznych silosów” w tak dużej firmie, jak nasza. Dzięki IdeaCrowd innowacje nie są pozostawione małej grupie osób, ale stanowią DNA całej firmy. A to dopiero początek...komentuje Marcin Wasilewski z Biura laboratorium Innowacji (Pion Bankowości Detalicznej w Banku Pekao S.A.).

Atrakcyjne oferty

Wszystkie obecnie otwarte rekrutacje Banku Pekao można zobaczyć na stronie Kariera na bank.