Druga NOC TECZEK: Nowe kwity na WAŁĘSĘ opublikowane

2012-06-05 18:18

Sławomir Cenckiewicz twierdzi, że w teczkach pokazanych mu przez Petera Blazeka znajdują się dowody na przynależność Lecha Wałęsy do SB. Informacja z czeskiego archiwum pochodzi z 1981 r. i głosi, że do pozyskania Wałęsy doszło w roku 1970 w czasie strajków na Wybrzeżu.

Dr Sławomir Cenckiewicz jest autorem książki "SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii", która wywołała spore kontrowersje. Od czeskiego historyka Petra Blazeka otrzymał on ważne materiały dotyczące Lecha Wałęsy i jego współpracy z SB.

Dokument poświęcony słynnemu przywódcy Solidarności pochodzi  z 1981 r. i nosi tytuł: "Informacja o niektórych doniesieniach naczelnika Departamentu III A Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL". Jest to zapis rozmów przeprowadzonych przez towarzyszy czechosłowackich z dyrektorem Departamentu III "A" gen. bryg. Władysławem Ciastoniem.

Co się w nim znajduje? Według dokumentu Wałęsa został pozyskany w 1970 r a za współprace otrzymywał pieniądze.

Co do współpracy Wałęsy z funkcjonariuszami polskiej Służby Bezpieczeństwa, Ciastoń oznajmił, że do pozyskania Wałęsy doszło w roku 1970 w czasie strajków na Wybrzeżu. Informacje podobno pisał własnoręcznie. Podpisywał też potwierdzenia odbioru kwot pieniężnych, które otrzymywał za współpracę. Ciastoń nie wie, kiedy skończyła się współpraca Wałęsy z SB, ale trwała jeszcze w roku 1976" - taki fragment notatki podała  "Gazeta Polska Codziennie".

Uderzająca jest dosadność tych kilku zdań poświęconych Wałęsie. Zawiera się w nich wszystko, co najbardziej istotne w tej sprawie: potwierdzenie faktu współpracy agenturalnej, sporządzanie własnoręcznych doniesień i sygnowanie podpisem pokwitowań na odbiór pieniędzy - powiedział Sławomir Cenckiewic