JEDNA KARTA do pięciu kont

2018-05-11 2:00
Karta kredytowa od A do Z
Autor: Shutterstock

Posiadanie karty wielowalutowej to ogromny komfort dla każdego, nie tylko dla tych, którzy dużo podróżują. Dzięki niej możemy płacić w kilku walutach, posługując się tylko jedną kartą. Płatności i wypłaty z bankomatów odbywają się bez przewalutowania. Taki produkt oferuje swoim klientom Bank Pekao S.A.

Nadmiar „plastików" w portfelu z pewnością nikogo nie cieszy. A dzieje się tak w przypadku posiadania wielu kont walutowych w banku. Do każdego rachunku w danej walucie jest wydawana osobna karta. Karta wielowalutowa Banku Pekao rozwiązuje ten problem. Jedna karta do konta złotówkowego i 4 rachunków walutowych (EUR, GBP, USD, CHF). Jeśli płacimy nią np. we Francji, zostanie obciążone bezpośrednio konto w euro, jeżeli w Wielkiej Brytanii – zostanie obciążone konto w funtach a jeżeli w Polsce – w złotówkach.

Tą kartą możemy też bez przewalutowania płacić i wypłacać Dolarach i frankach szwajcarskich. Podczas płatności system sam rozpoznaje walutę transakcji i rozlicza ją bezpośrednio w ciężar odpowiedniego rachunku walutowego, bez przewalutowania. Warunkiem jest posiadanie konta walutowego w danej walucie i zapewnienie na nim środków w odpowiedniej wysokości. Jeśli nie mamy wystarczającej kwoty pieniędzy w danej walucie, cała transakcja zostanie rozliczona z konta złotowego po przeliczeniu kwoty transakcji z waluty, w której dokonujemy płatności.

Zapomnij o opłatach

Samo wydanie karty jest bezpłatne. Łatwo możemy też uniknąć opłaty za obsługę karty. Mając np. Konto Przekorzystne, nic nie zapłacimy za kartę, jeśli tylko zapewnimy comiesięczne wpływy na konto w wysokości minimum 500 zł w postaci pojedynczej wpłaty (z wyłączeniem wpłat gotówkowych, wpływów z tytułu rozliczenia lokat lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów pomiędzy naszymi rachunkami w Pekao) oraz dokonamy w każdym miesiącu co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej kartą lub aplikacją mobilną Peo- Pay. Rachunki Walutowe do Kont Przekorzystnych lub do Eurokont Premium są prowadzone bezpłatnie.

Plusy karty wielowalutowej

• Brak prowizji za przewalutowanie przy płaceniu kartą;
• Brak kosztów związanych z przeliczeniem kwoty transakcji według tabel kursowych stosowanych przez banki;
• Bezpłatne wydanie karty;
• Brak opłaty za obsługę kart wielowalutowych po spełnieniu niewielkiego warunku (jedna transakcja bezgotówkowa kartą w miesiącu i 500 zł wpływu na rachunek).


Atrakcyjna oferta dla młodych

Warunek dokonania pojedynczej wpłaty 500 zł, by zostać zwolnionym z opłat za kartę, nie obowiązuje posiadaczy Konta Przekorzystnego poniżej 26. roku życia, którzy dodatkowo korzystają z bezprowizyjnych wypłat ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą.

Inne korzyści

Jeżeli posiadamy Konto Przekorzystne, mamy dostęp do bezpłatnej sieci bankomatów Banku Pekao S.A. Nie zapłacimy również prowizji za dwie pierwsze wypłaty w miesiącu z pozostałych bankomatów w Polsce. Bezpłatne są także wszystkie wypłaty z bankomatów za granicą.

Nie wszystkie waluty są dostępne

Kiedy rozliczamy się w innej walucie niż EUR, USD, GBP i CHF, np. w koronach czeskich, transakcja obciąży konto złotowe. Kwota w koronach zostanie przeliczona na dolary po kursie Mastercard (organizacji płatniczej), a następnie na złotówki.

 

 

 

Najnowsze