Kasa Stefczyka - najważniejsi są ludzie

i

Autor: Materiały prasowe

30 lat tradycji

Kasa Stefczyka - najważniejsi są ludzie

2023-06-09 0:05 Materiał sponsorowany

Kasa Stefczyka w tym roku obchodzi 30-lecie istnienia. Jest największą i najbardziej znaną wśród spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a z jej produktów i usług finansowych korzysta obecnie niemal 850 tys. członków. Jednak jej działanie nie ogranicza się do udzielania pożyczek czy oferowania atrakcyjnych lokat i rachunków płatniczych. Buduje ją bowiem wspólnota odwołująca się do idei pierwszych kas Stefczyka z przełomu XIX i XX w. – idei samopomocy.

30 lat działalności Kasy Stefczyka pokazało, jak tego typu instytucja, niebędąca bankiem, była i jest potrzebna Polakom. Dzięki niej i wszystkim podmiotom spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych rzesze Polaków, ignorowanych do tej pory przez banki, często z obcym kapitałem, mogą swobodnie korzystać z bogatej oferty finansowej. Trzeba jednak zauważyć, że na popularność Kasy Stefczyka wpływa także jej zaangażowanie w wypełnianie misji społecznej oraz budowanie trwałych więzi między członkami – będącymi jednocześnie jej współwłaścicielami.

Aktywność społeczna

Nie wolno zapominać, jak ważnym polem aktywności Kasy Stefczyka jest jej działalność społeczna, czerpiąca wprost z idei ruchu spółdzielczego zbudowanego przez naszego patrona, Franciszka Stefczyka – mówi Krzysztof Lewandowski, wiceprezes Kasy Stefczyka. – Gruntem samopomocy finansowej była wspólnota, którą łączyły tradycja, wiara chrześcijańska i polskie korzenie. Do tej pory to się nie zmieniło. Realizujemy tę misję przede wszystkim przez działania edukacyjne oraz wspieranie kultury i sztuki – szczególnie tej krzewiącej wartości chrześcijańskie i odwołującej się do naszej tradycji i historii – ale także tych, którzy szczególnie pomocy potrzebują. Robimy to w skali lokalnych społeczności oraz w ramach działań o charakterze ogólnokrajowym. Dzięki temu Kasa Stefczyka jest silna przede wszystkim jako wspólnota – wyjaśnia Krzysztof Lewandowski. Szeroko zakrojona aktywność społeczna realizowana jest przez Kasę Stefczyka przy współpracy z Fundacją Stefczyka. Dzięki temu prowadzonych jest wiele działań na rzecz członków i społeczności lokalnych w obszarach kultury, sztuki, oświaty i wychowania, a także wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych czy leczenie i rehabilitacja. – Priorytetem jest m.in. niesienie pomocy osobom w potrzebie, cierpiącym na trudno uleczalne schorzenia oraz tym znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej. Szczególną opieką otaczamy dzieci – wyjaśnia Krzysztof Lewandowski. Warto przy tym wspomnieć o kilkunastoletniej pomocy dla domów dziecka z całej Polski. Kasa wspomaga także organizacje zrzeszające chore dzieci, szczególnie te chore onkologicznie, czy placówki lecznicze, finansując zakupy niezbędnego sprzętu. Przez Fundację Stefczyka Kasa dofinansowuje także osoby prywatne, które cierpią na różnego rodzaju choroby, upośledzenia i niepełnosprawności. Reaguje także na bieżące wyzwania, jak pandemia koronawirusa czy agresja Rosji na Ukrainę – wspierając uchodźców wojennych.

Kasa Stefczyka - najważniejsi są ludzie

i

Autor: Materiały prasowe

Edukacja finansowa

Swoją misję Kasa Stefczyka realizuje także we współpracy ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej – instytucją, która prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz krzewienia edukacji finansowej i ochrony konsumentów. To tam członkowie kasy mogą korzystać z bezpłatnych porad finansowo-prawnych i konsumenckich, uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach, szkoleniach, seminariach oraz konferencjach o tematyce finansowej i konsumenckiej. Stowarzyszenie jest także instytucją, w której członkowie Kasy realizują obowiązek zrzeszania się. – 30 lat działania Kasy Stefczyka potwierdza, jak potrzebne są instytucje, których działalność opiera się na wypełnianiu misji społecznej. Wzmacnianie relacji między przedstawicielami środowisk lokalnych, troska o środowisko, mecenat nad kulturą i sztuką oraz kultywowanie polskich wartości i tradycji, a także przywiązanie do religii – to misja, którą wypełniamy z dumą – podsumowuje wiceprezes Kasy Stefczyka Krzysztof Lewandowski.

DZIEDZICTWO MYŚLI FRANCISZKA STEFCZYKA

Powstanie Kasy Stefczyka i jej sukces wynikały w znacznym stopniu z odwołania się do dziedzictwa myśli Franciszka Stefczyka, który pod koniec XIX w. w podkrakowskiej wsi utworzył pierwszą na ziemiach polskich spółdzielnię oszczędnościowo-kredytową. Od tego momentu jego działalność koncentrowała się na upowszechnianiu idei wiejskich kas spółdzielczych, dzięki czemu przyczynił się on w znaczny sposób do wyrwania z objęć lichwiarzy mieszkańców zaboru austriackiego, ale także podniesienia ich świadomości finansowej, a co za tym idzie – także poziomu życia. Nic więc dziwnego, że idea samopomocy finansowej spotkała się później z dużym odzewem społecznym: w okresie międzywojennym 1,5 mln członków tworzyło niemałą liczbę – około 3,5 tys. kas na całym obszarze ówczesnej Polski. Działalności Kas Stefczyka przypisuje się znaczną rolę w rozwoju usług i drobnej przedsiębiorczości w świeżo odrodzonej Polsce, a także kształtowaniu świadomości narodowej Polaków. Okres II wojny światowej, a później komunistyczna władza w Polsce, doprowadziły do całkowitej likwidacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Ich odbudowa stała się możliwa dopiero po przemianach ustrojowych w Polsce. Wtedy też powstała Kasa Stefczyka, której intensywny rozwój nie zaprzepaścił jej spółdzielczego charakteru. Dlatego właśnie w dobie największych kryzysów finansowych zachowała ona swoją stabilną pozycję.

kasa stefczyka logo

i

Autor: Materiały prasowe Link: https://www.kasastefczyka.pl/