Korzyści z budowy i uruchomienia Baltic Pipe nowe zdjęcie

i

Autor: Materiały prasowe

Strategiczna inwestycja

Korzyści z budowy i uruchomienia Baltic Pipe

2022-09-26 0:05

Baltic Pipe przyniesie znaczące korzyści społeczno-ekonomiczne zarówno Polsce, jak i Danii, a także innym krajom regionu Morza Bałtyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt jest w pełni zgodny z wytycznymi polityki energetycznej Unii Europejskiej w zakresie zapewnienia bezpiecznych, przystępnych cenowo i zrównoważonych dostaw energii. Baltic Pipe przede wszystkim uniezależni nas od gazu z Rosji, którego – z uwagi na wojnę w Ukrainie oraz embargo na rosyjskie surowce energetyczne – kupować nie możemy.

  • Bezpieczeństwo energetyczne

Zróżnicowanie i umożliwienie dostępu do nowych źródeł dostaw gazu ma istotne znaczenie dla wzmocnienia krajowego bezpieczeństwa energetycznego. Pojawienie się nowych uczestników na rynku gazu w Polsce zwiększy jego konkurencyjność i zapewni ciągłość dostaw.

  • Konkurencyjność

Projekt Baltic Pipe umożliwi zwiększenie wymiany handlowej i wzrost konkurencyjności krajów regionu, zbliżenie się cen gazu na poszczególnych rynkach gazu, możliwość wejścia na rynek nowych uczestników.

  • Dostępność

Dzięki możliwości sprowadzania gazu z Szelfu Norweskiego zwiększy się ilość tego surowca dla odbiorców w Polsce.

  • Zrównoważony rozwój

Projekt Baltic Pipe może przyczynić się do promocji większego wykorzystania gazu jako paliwa do wytwarzania energii i ciepła w Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej oraz w regionie Morza Bałtyckiego, zastępując inne paliwa kopalne (np. węgiel). Dzięki temu projekt może wpłynąć na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Partnerem materiału jest

Już w sobotę do Polski popłynie gaz przez Baltic Pipe

i

Autor: Materiały prasowe
Nasi Partnerzy polecają