NBP – bank naszego państwa. Poznaj najważniejsze cele i zadania

2019-09-21 0:00
NBP – bank naszego państwa
Autor: Materiały Prasowe

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym. Dziedziczy tradycje przedwojennego Banku Polskiego SA. NBP jest bankiem niezależnym od innych organów państwa. Centrala NBP mieści się w Warszawie, a w każdym mieście wojewódzkim działają oddziały okręgowe.

Cele banku centralnego:

Podstawowym celem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. NBP wspiera jednocześnie politykę gospodarczą rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. Organizuje i prowadzi rozliczenia pieniężne. Dba o bezpieczeństwo płatności elektronicznych, dokonywanych przez Internet lub za pomocą kart, telefonów, Blika. NBP dba, by pieniądze, których używamy w opłatach gotówkowych były bezpieczne oraz trwałe. Banknoty i monety zachowują swoją wartość i mają najnowocześniejsze zabezpieczenia uniemożliwiające podrobienie. NBP dba w końcu, by w gospodarce była właściwa ilość pieniędzy. Każdy towar ma swój odpowiednik w pieniądzu.

Zadania NBP

NBP jest bankiem naszego państwa. Prowadzi rachunki bankowe rządu oraz instytucji centralnych. Dzięki temu Polska zachowuje niezależność decyzji w zakresie finansów. NBP jest bankiem emisyjnym naszej waluty - Złotego. Polski Złoty wprowadzony został ustawą w 1919 r. i od tamtego czasu jest znakiem naszej suwerenności ekonomicznej. NBP emituje także monety i banknoty kolekcjonerskie upamiętniające ważne dla naszej wspólnej pamięci i historii wydarzenia, miejsca oraz osoby. NBP jest bankiem dla banków komercyjnych. Dba, by zgromadzone w bankach nasze pieniądze były bezpieczne. Wspiera banki tak, by zapewnić stabilność oraz płynność przekazów pieniężnych między bankami. NBP zaopatruje banki także w gotówkę.

Organami Narodowego Banku Polskiego są Prezes, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd. NBP jako niezależny bank centralny stoi na straży całego polskiego systemu bankowego. Dobra kondycja naszego systemu finansowego przekłada się na zaufanie inwestorów do polskiej gospodarki. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej o poziomie obowiązujących stóp procentowych określają cenę pożyczania pieniądza. Bank centralny pełni również ważną funkcję wspomagającą rząd RP. Prowadzi obsługę zobowiązań i należności zagranicznych, jak również odpowiada za utrzymywanie relacji z przedstawicielami międzynarodowych organizacji finansowych. W ten sposób buduje nasz wspólny międzynarodowy wizerunek. Narodowy Bank Polski jest cenionym ośrodkiem naukowo-badawczym na bieżąco analizującym rynki, sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw, sytuację finansową banków i funduszy inwestycyjnych. NBP gromadzi oraz zarządza rezerwami dewizowymi kraju. Polski system bankowy uznawany jest za jeden z najbezpieczniejszych i najstabilniejszych na świecie. Narodowy Bank Polski prowadzi aktywną działalność edukacyjną. Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka to nowoczesna multimedialna placówka edukacyjna przybliżająca wiedzę z zakresu historii oraz współczesnych finansów i bankowości. Działalność Narodowego Banku Polskiego skutecznie buduje dobrą pozycję oraz renomę Polski na rynkach finansowych.

Weź udział w konkursie z NBP

Do wygrania: 10 zestawów polskich monet powszechnego obiegu

Rozwiąż krzyżówkę i odpowiedz na pytanie nawiązujące do artykułu: Która z funkcji Narodowego Banku Polskiego jest z twojego punktu widzenia najistotniejsza? Hasło krzyżówki wraz z odpowiedzią (max. 180 znaków) wyślij do dnia 4 października SMS-em pod nr: 605 783 415 (Koszt SMS zgodnie z taryfą operatora) lub mailem na adres: konkurs@se.pl [regulamin]

Nagrodzone odpowiedzi:

1. POLSKI ZŁOTY Najważniejszą funkcją NBP dla mnie jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, tak by można było bezpiecznie oszczędzać i planować przyszłe wydatki. Dobrze pamiętam czasy hiperinflacji i wielkie niedogodności i niepewność życia w takich warunkach. Chcę by moja praca i zapłata nie traciła z dnia na dzień na wartości i by móc przekazać część swojego dorobku dzieciom, a to możliwe jest jedynie jeśli pieniądz nie będzie gwałtownie tracił na wartości.

2. Rozwiązanie krzyżówki "Polski złoty"   Która z funkcji NBP jest najistotniejsza? Od stu lat bez mała:

„Stać na straży Polskiego Złotego". I tak wojnę przetrwała. I markę przeżyła,    rubla się nie bała, z liberałem wygrała, dolara dopędza, od zawsze tak chciała.

3. Hasło: Polski złoty Która z funkcji Narodowego Banku Polskiego jest z twojego punktu widzenia najistotniejsza? Stabilizacja ceny to dar bezcenny bo stabilna cena to dla społeczeństwa zysk i w portfelu ścisk (od banknotów)

4. 1. POLSKI ZŁOTY 2. NBP jest emitentem naszej złotówki i sprawuje kontrolę nad polityką pieniężną naszego Państwa

5. Rozwiązanie: Polski złoty. Najważniejszą funkcją NBP według mnie jest funkcja emisyjna, ponieważ NBP wprowadza do obiegu pieniądz, którym mogą obracać przedsiębiorcy. Firmy dzięki temu mogą współpracować z bankami komercyjnymi i poszerzać swój kapitał, który pozwala realizować nowe pomysły co w efekcie przyczynia się do rozwoju gospodarczego Polski.

6. Dzięki prowadzeniu przez Bank Centralny rachunków rządu oraz instytucji centralnych Polska zachowuje niezależność decyzji w zakresie finansów. Bank Centralny wspomaga rząd. Rozwiązanie: Polski Złoty

7. Hasło: Polski Złoty Najbardziej istotną funkcją NBP jest funkcja emisyjna. Dzięki temu, że NBP ma wyłączność na emisję pieniądza gwarantuje suwerenność polskiej gospodarki, dba o mocną pozycje i jej stabilność w koszyku innych walut istotnych w wymianie międzynarodowej. Jednocześnie wykorzystując mechanizmy polityki monetarnej chroni i przeciwdziała kryzysom naszej gospodarki. W odpowiednim momencie poprzez swoje operacje może wpływać na podać lub popyt na pieniądz, a tym samym wpływać na apetyt inwestycyjny przedsiębiorstw i apetyt konsumpcyjny obywateli. Polski Złoty jest „the best”.

8. Hasło krzyżówki brzmi: POLSKI ZŁOTY Odpowiedź na pytanie: Która z funkcji Narodowego Banku Polskiego jest z Twojego punktu widzenia najistotniejsza? Trudno jest ocenić, która funkcja jest najważniejsza, bo wszystkie są bardzo ważne. Ale moim zdaniem kluczowe jest budowanie przez Narodowy Bank Polski niepodważalnej, najwyższej renomy Rzeczpospolitej Polski na rynkach finansowych. To między innymi dzięki temu nasz kraj zachowuje stabilność kursu waluty, tworzy zaufanie zagranicznych inwestorów oraz minimalizuje ruchy spekulacyjne na naszej walucie. W mojej ocenie Narodowy Bank Polski doskonale realizuje te zadanie, z czego wszyscy możemy być dumni. To właśnie budowanie renomy Banku Centralnego stanowi fundament bezpieczeństwa finansowego kraju.

9.Hasło krzyżówki: POLSKI ZŁOTY Odpowiedź na pytanie konkursowe: wg mnie najważniejsza funkcja NBP:Zdobyć i utrzymać 100% wiarygodności. Bez tego nieaktualne jest hasło: masz to jak w banku. A tak powinno być: moje pieniądze w banku  mają być bezpieczne bezwarunkowo!

10.Hasło krzyżówki: POLSKI ZŁOTY. Moim zdaniem najistotniejszą funkcją Narodowego Banku Polskiego, jest emisja i stanie na straży bezpieczeństwa naszego- Złotego. To, że wspiera banki i podejmuje różne działania konieczne, by zgromadzone w nich nasze pieniądze były bezpieczne.

NBP – bank naszego państwa
Autor: NBP
Najnowsze