Atrakcyjny konkurs!

i

Autor: Materiały prasowe

Atrakcyjny konkurs!

PGE zaprasza wszystkich do bywania

2022-09-14 0:05

Sztuka jest wszędzie i sztuka jest dla wszystkich – taki przekaz niesie za sobą najnowsza kampania jednego z największych mecenasów kultury w Polsce – PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Poprzez kampanię „Zapraszamy wszystkich do bywania” spółka zachęca i inspiruje do kontaktu z kulturą.

PGE to największa w Polsce grupa energetyczna, to również mecenas kultury. Nie tylko wspiera instytucje finansowo, ale także zachęca Polaków do korzystania z kultury. Wyrazem tego jest kampania „Zapraszamy wszystkich do bywania”. Ideą kampanii jest budowanie przekonania, że kontakt z kulturą wyzwala wyobraźnię i inspiruje, a kultura jest dla wszystkich.

Jak pokazują badania zrealizowane przez PBS na zlecenie PGE aż 89 proc. Polaków interesuje się kulturą i sztuką. Największym zainteresowaniem Polaków cieszą się kina i muzyka rozrywkowa, które wskazało odpowiednio 85 proc. i 72 proc. ankietowanych. 43 proc. uczestników badania zadeklarowało zainteresowanie wystawami muzealnymi, a co czwarty muzyką poważną. Jednocześnie aż 71 proc. uczestników deklaruje, że chce częściej odwiedzać teatry, 82 proc. planuje częściej bywać w kinie, a 69 proc. w muzeach.

Najczęściej wskazywanym problemem są ceny biletów. Dla wielu muzea, filharmonie czy teatry są też niedostępne, głównie dlatego, że usytuowane są daleko od miejsca zamieszkania. Tym ostatnim PGE chce pomóc w sposób szczególny m.in. realizując program adresowany do uczniów szkół podstawowych „Spotkania ze sztuką”.

Klaso, weź udział w konkursie

Program realizowany przez Fundację PGE ruszy jeszcze we wrześniu br. Jego celem jest umożliwienie najmłodszym dostępu do instytucji kultury oraz popularyzacja wiedzy o polskim malarstwie wśród dzieci i młodzieży. W programie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych z miejscowości liczących poniżej 50 tys. mieszkańców, czyli tam, gdzie dostęp do instytucji kultury jest trudniejszy.

Wytypowane w drodze konkursu klasy pojadą na jednodniową wycieczkę do jednego z muzeów objętych mecenatem PGE: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Lublinie lub Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie będą uczestniczyć w lekcjach muzealnych.

Aby wziąć udział w konkursie, uczniowie będą mieli za zadanie przygotować w dowolnej formie (ołówkiem, kredką, flamastrem, farbą albo węglem) własną interpretację wybranego obrazu polskiego malarza, którego dzieło można obejrzeć w jednym z trzech muzeów objętych mecenatem PGE. Konkurs rozpocznie się już 19 września br., a prace będzie można zgłaszać do 17 października br. Szczegóły będą dostępne wraz ze startem konkursu na stronie www.spotkaniazesztuka.pl.

PGE promuje kulturę

W kampanii „Zapraszamy wszystkich do bywania” PGE promuje kulturę i kontakt z nią, co pozwala odnaleźć inspirację oraz energię do działania. Spot wizerunkowy zrealizowany został w warszawskiej Filharmonii Narodowej oraz Muzeum Narodowym w Warszawie – miejscach, których mecenasem jest PGE. Scena główna spotu została nagrana w Galerii Sztuki XIX wieku z wykorzystaniem dzieła Jana Matejki „Portret trojga dzieci artysty: Tadeusza, Heleny i Beaty”. W spocie wykorzystano specjalnie opracowaną przez Marka Domańskiego, autora.

PGE to mecenas 20 instytucji kultury

Wśród wspieranych przez PGE placówek kulturalnych znalazły się Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Narodowe w Lublinie oraz 16 filharmonii i instytucji muzycznych. Są to: Filharmonia Narodowa w Warszawie, Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, Opera i Filharmonia Podlaska, Filharmonia Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda, Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Opera Nova w Bydgoszczy, Filharmonia Gorzowska, Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach i Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze.

PGE zaprasza wszystkich do bywania

i

Autor: Materiały prasowe

Kultura jest dla wszystkich

– MÓWI WOJCIECH DĄBROWSKI, PREZES ZARZĄDU PGE POLSKIEJ GRUPY ENERGETYCZNEJ

Jako jeden z największych mecenasów kultury w Polsce wychodzimy z założenia, że kultura jest dla wszystkich. Kontakt z nią rozwija, kształtuje wyobraźnię i kreatywność, jak również inspiruje do działania. Poprzez naszą nową kampanię zachęcamy wszystkich do bywania w instytucjach kultury bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. Kampania jest również wyrazem podejścia PGE do mecenatu kultury, w którym chcemy uczestniczyć w sposób aktywny i angażujący.

Partnerem materiału jest PGE Polska Grupa Energetyczna