Pracodawca może zapisać Cię wcześniej do PPK zdjęcie otwierające

i

Autor: Shutterstock

Pracodawca może zapisać Cię wcześniej do PPK

2022-06-27 0:05

Wprowadzone 4 czerwca br. zmiany w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych umożliwiają pracodawcy wcześniejsze zapisanie pracownika do PPK. To od pracodawcy zależy, czy pracownik będzie mógł oszczędzać po 14 czy po 90 dniach zatrudnienia.

Rośnie popularność PPK

Coraz więcej osób przekonuje się do PPK. Nic dziwnego – do składki pracownika dokłada się pracodawca i państwo, jest to zatem bardzo zyskowny i prosty sposób na gromadzenie oszczędności. Wyniki mówią same za siebie – osoby, które zarabiają średnią krajową i są w PPK od początku, mają od 87% do 102% więcej, niż same wpłaciły. Nie ma innego instrumentu finansowego na rynku, który dawałby tak duży zysk. Dlatego z programu korzysta już ponad 2,37 miliona osób, a ich ilość wciąż rośnie. Tylko w maju do PPK przystąpiło 20 tysięcy kolejnych pracowników, a w największych firmach już ponad 55% zatrudnionych oszczędza w programie.

Prostota programu

Co ważne, przystąpienie do PPK nie wymaga skomplikowanych formalności. Pracownik, który nie ukończył 55. roku życia i nie złożył rezygnacji, zostaje zapisany do programu automatycznie. Osoby między 55 a 70 rokiem życia przystępują do programu na własny wniosek. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku, wszystkich formalności dopełnia pracodawca. Zapisuje on pracownika, czyli zawiera umowę o prowadzenie w jego imieniu, do wybranej w firmie instytucji finansowej. Pracownik otrzymuje od instytucji dane, dotyczące logowania na swoim indywidualnym rachunku PPK i może obserwować, jak przyrastają jego oszczędności. To w pełni prywatne środki, które można gromadzić z myślą o emeryturze, ale także wykorzystać w każdej chwili na dowolny cel. Także osoby, które złożyły rezygnację, mogą w każdej chwili przystąpić do programu. Muszą wówczas złożyć pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat.

Zmiana terminów przystąpienia do PPK

Do tej pory pracodawca mógł zapisać pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych dopiero po 90 dniach zatrudnienia. Najpóźniej musiał to zrobić do 10 dnia kolejnego miesiąca. Było to dużym utrudnieniem, zwłaszcza dla osób, które w poprzedniej pracy miały rachunek PPK i chciały nadal odkładać na przyszłość. Wprowadzone w czerwcu zmiany w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych dają pracodawcy możliwość skrócenia tego terminu. Teraz może on zapisać pracownika do PPK już po 14 dniach zatrudnienia. Zależy to wyłącznie od woli pracodawcy, przy czym powinien on traktować wszystkich pracowników równo. Oznacza to, że jeśli pracodawca postanowi zapisywać pracowników wcześniej, np. już po 14 dniach od podjęcia pracy, musi stosować to do wszystkich zatrudnionych. Maksymalny termin na zapisanie pracownika do PPK pozostał bez zmian i następuje po 90 dniach zatrudnienia.

Pracodawca może zapisać Cię wcześniej do PPK 2

i

Autor: Materiały prasowe

Przeniesienie środków z poprzedniej pracy

Każda firma ma możliwość wybrania instytucji finansowej, prowadzącej rachunki PPK. Zmieniając pracę, pracownik może pozostawić zebrane oszczędności w poprzedniej instytucji i mieć dwa (lub więcej) rachunków PPK. Może także przenieść pieniądze do instytucji, wybranej w nowym miejscu pracy. Takie przeniesienie nazywa się transferem. Według aktualnych przepisów, pracownik w ciągu 7 dni po zawarciu w jego imieniu umowy o prowadzenie, czyli „zapisaniu” go do PPK, powinien złożyć pracodawcy informację o posiadanych rachunkach PPK. Wówczas pracodawca poinformuje go o tym, że w jego imieniu złoży wniosek o transfer. W przypadku braku sprzeciwu, pracodawca sam dopełni wszystkich formalności i dotychczasowe oszczędności znajdą się na nowym rachunku PPK.

Dowiedz się więcej

Rozpoczynasz nową pracę? A może nie interesowałeś się PPK i chciałbyś dowiedzieć się więcej o programie? Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu online „PPK dla nowo zatrudnionych”. Dowiesz się, co składa się na Twoje oszczędności, w jaki sposób możesz z nich skorzystać, jak obniżyć lub podwyższyć swoją wpłatę. Możesz też zadawać pytania ekspertom. Wystarczy 60 minut, by poznać dobrze program, rozpocząć oszczędzanie i zyskiwać, tak jak miliony pracowników w Polsce. Informacje o programie oraz szkoleniach znajdziesz na stronie www.mojeppk.pl.