Preferencyjny kredyt dla przyszłych lekarzy

i

Autor: Materiały prasowe

Studia medyczne

Preferencyjny kredyt dla przyszłych lekarzy

2022-07-22 0:05

Już od 18 lipca 2022 r. studenci mogą złożyć w Banku Pekao S.A. wniosek o kredyt na studia medyczne. O finansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby zaczynające naukę, jak i już studiujące na płatnych kierunkach lekarskich prowadzonych w języku polskim na polskich uczelniach wyższych. Jeśli młodzi lekarze przepracują 10 lat w publicznej służbie zdrowia i zdobędą specjalizację w dziedzinie uznanej za priorytetową, bank może w całości umorzyć kredyt.

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiło Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Fundusz pomoże sfinansować odpłatne studia medyczne i zwiększyć liczbę lekarzy w Polsce.

Dla kogo kredyt

  • O kredyt na studia medyczne mogą ubiegać się studenci płatnych kierunków lekarskich na polskich uczelniach wyższych, którzy studiują w języku polskim. Na kredyt w wysokości 20 tys. zł na semestr mogą liczyć ci, którzy złożą wniosek na nadchodzący rok akademicki 2022/2023 i kolejne lata.
  • Kredyt uzyskają również ci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022. Jeśli student chce skredytować opłaty, które poniósł w poprzednim roku nauki, może otrzymać 18 tys. zł na semestr i stawka ta będzie obowiązywać go do końca studiów.

Jak załatwić kredyt?

Wniosek o kredyt należy złożyć osobiście w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. maksymalnie 21 dni od rozpoczęcia semestru (dla studentów wnioskujących o kredyt na rok 2022/2023) lub do 30 września (za rok akademicki 2021/2022).

Preferencyjny kredyt dla przyszłych lekarzy

i

Autor: Materiały prasowe

Możliwe umorzenie zadłużenia

Jeśli student przepracuje 10 lat (w ciągu maksymalnie 12 lat od zakończenia studiów) w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową, bank w całości umorzy kredyt. Aktualny wykaz priorytetowych dziedzin medycyny znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 30 czerwca 2020 r. Decyzję w sprawie umorzenia kredytu podejmuje minister właściwy do spraw zdrowia oraz bank kredytujący.

Preferencyjne warunki

Spłatę każdego kredytu na studia medyczne poręczy BGK i nie będzie pobierać za to opłaty. Poręczenie obejmuje 100 proc. kwoty kredytu wraz z odsetkami i nie zależy od dochodu. Student składa wniosek o poręczenie w Banku Pekao SA.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Do czasu rozpoczęcia spłaty kredytu koszt odsetek pokrywa w całości BGK. Student płaci połowę odsetek dopiero wtedy, gdy zaczyna spłacać kredyt. Pozostałe odsetki dopłaca BGK.

- Maksymalnie uprościliśmy proces udzielania kredytu, ponieważ przyjmujemy założenie, że po ukończeniu studiów osoby, które skorzystały z tej formy wsparcia będą miały zdolność do jego spłaty, a dodatkowo, szczególnym prawnym zabezpieczeniem kredytu jest poręczenie udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A.  

Więcej informacji

BGK: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-kredytowania-studiow-medycznych-fksm/

Preferencyjny kredyt dla przyszłych lekarzy

i

Autor: Materiały prasowe

Dodatkowe profity dla młodych

W Banku Pekao studenci, na co dzień korzystający z bankowości, mogą liczyć na dodatkowe korzyści.

Do 26. roku życia zyskują oni bezwarunkowe 0 zł zarówno za prowadzenie Konta Przekorzystnego, obsługę wielowalutowej karty do konta z gwarancją niskich kursów oraz wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą. Bankowa wielofunkcyjna aplikacja mobilna PeoPay umożliwia intuicyjne zarządzanie finansami online, płacenie za zakupy telefonem (Google Pay, Apple Pay lub BLIK), zakup biletu komunikacji miejskiej czy biletów parkingowych. Studenci, którzy założą konto na selfie w promocji do 31.08.2022 r. mogą otrzymać nawet 200 zł nagrody.