Rozwój medycyny w oparciu o badania kliniczne

i

Autor: Materiały prasowe

Współczesna medycyna

Rozwój medycyny w oparciu o badania kliniczne

2022-12-09 0:05

Badania kliniczne stanowią fundament dla rozwoju współczesnej medycyny. Dostęp do innowacyjnych terapii nie byłby dziś możliwy bez realizacji projektów naukowych. To dzięki nim pacjenci mogą zyskać dostęp do nowoczesnych terapii poprawiając ich rokowania w ciężkich chorobach, a nawet ratujących ich życie.

Prawie 50% Polaków nie wie czym są badania kliniczne – wynika z raportu CATI przeprowadzonego na zlecenie Agencji Badań Medycznych w 2022 roku. Tymczasem badania kliniczne stanowią fundament współczesnej medycyny, ich rozwój jest warunkiem dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii i znacząco wpływa na poszerzenie zawodowej wiedzy lekarzy. Badania kliniczne są także niezbędnym elementem procesu dopuszczenia leku do obrotu.

Agencja Badań Medycznych realizuje jeden z pierwszych publicznych programów dotacyjnych z finansowaniem przeznaczonym na niekomercyjne badania kliniczne w naszym kraju. Od momentu powołania w 2019 roku, ze środków Agencji udało się uruchomić blisko 200 projektów o łącznej wartości 2 mld zł. Dzięki uruchomionym badaniom ponad 50 tys. pacjentów zyskało szansę na dostęp do nowoczesnych terapii.

W swojej działalności, Agencja Badań Medycznych skupia się na realizacji badań w obszarach, wymagających szczególnego wsparcia. Należą do nich między innymi projekty z zakresu psychiatrii, chorób rzadkich, czy chorób cywilizacyjnych. Obecnie, konkursy realizowane przez Agencję Badań Medycznych objęły finansowaniem 16 dziedzin medycyny.

Agencja Badań Medycznych w sposób szczególny skupia się na działaniach na rzecz pacjenta, kładąc nacisk na wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki i ich realne wdrażanie w polskim systemie ochrony zdrowia. Dzięki wsparciu zarówno finansowemu, jak i merytorycznemu, pacjenci z jednostkami chorobowymi z niemal każdej dziedziny medycyny mają dostęp do nowoczesnych metod leczenia. Co więcej, uczestnicy badań bezpłatnie korzystają z najbardziej innowacyjnych terapii oraz opieki medycznej o podwyższonym standardzie, co pośrednio wpływa na odciążenie systemu gwarantowanej opieki zdrowotnej.

Agencja Badań Medycznych, finansując możliwość prowadzenia niekomercyjnych badań klinicznych, zapewnia wielu pacjentom najwyższą jakość opieki zdrowotnej. Działanie to, najbardziej odczuwalne jest w przypadku chorób, które dla wielu firm farmaceutycznych nie są intratne na płaszczyźnie finansowej. Wszelkie konkursy opracowywane w Agencji tworzone są z myślą o potrzebach pacjentów i w oparciu o najnowsze osiągnięcia medycyny.

Wspieranie badań nad zweryfikowaniem nowych zastosowań istniejących już leków, czy też innych sposobów łączenia terapii może znacząco wpłynąć na postęp medycyny, optymalizacje sposobu leczenia, a tym samym zapewnić niższe koszty terapii. To nie tylko bezpieczeństwo i szansa na nowoczesną terapię, ale również wygoda i komfort przy przyjmowaniu innowacyjnych i skutecznych produktów leczniczych, w przyjemniejszej i przede wszystkim łatwiejszej formie.

Co ważne, otrzymane wyniki badań klinicznych są szczególnie istotne dla administracji publicznej, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące refundacji leków z budżetu państwa. Wsparcie finansowe polskich instytucji w obecnej sytuacji ekonomicznej jest niezbędne do efektywnej pracy klinicznej oraz zachowania najwyższych standardów leczenia pacjentów. Mając na uwadze najwyższą jakość, dążenie do standardów europejskich i bezpieczeństwo, Agencja Badań Medycznych stara się wspomagać pracę ośrodków klinicznych. Obecnie, Agencja sfinansowała utworzenie 23 Centrów Wsparcia Badań Klinicznych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Utworzone jednostki mają na celu usprawnić pracę badaczy, ale także stworzyć jak najbardziej przyjazne warunki udziału w badaniach klinicznych dla pacjentów.

Ostatnie dwa lata były szczególnie trudne ze względu na pojawienie się pandemii COVID-19 czy trwającej wojny w Ukrainie. Przed sektorem ochrony zdrowia stoi obecnie wiele wyzwań związanych także ze starzejącym się społeczeństwem, a także rozwojem zjawiska multichorobowośći w naszym kraju. Odpowiedzią na ten stan są inwestycje w nowe technologie i rozwój nowych projektów badawczych dążących także do zapewnienia bezpieczeństwa lekowego. W związku z tym, w 2023 roku wśród obszarów, które znalazły szczególne zainteresowanie Agencji Badań Medycznych znalazło się m.in. wykorzystywanie sztucznej inteligencji, antybiotykoodporność, zapewnienie bezpieczeństwa lekowego czy tworzenie Centrów Medycyny Cyfrowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat badań klinicznych? Odwiedź stronę: www.abm.gov.pl

Marta, Roman i Wiktor są pacjentami badań klinicznych. Ich historie są podobne do historii wielu innych pacjentów, których życie zmieniły najnowocześniejsze terapie. Posłuchaj jak zmieniło się ich życie.

https://www.youtube.com/watch?v=vBTNkmifrYA

Partner materiału

Abm logo

i

Autor: Materiały prasowe Link: https://abm.gov.pl/
Nasi Partnerzy polecają