Rusza nowa kampania informacyjna PGE na temat cen energii pn. „Stop manipulacji!”

i

Autor: Shutterstock

Ceny energii

Rusza nowa kampania informacyjna PGE na temat cen energii pn. „Stop manipulacji!”

2023-08-09 10:48 Materiał sponsorowany

W odpowiedzi na dezinformację i kwestionowanie niskich kosztów energii elektrycznej w naszym kraju – PGE Polska Grupa Energetyczna uruchomiła 8 sierpnia br. kampanię edukacyjną pod nazwą „Stop manipulacji!”. Jej celem jest zwiększanie świadomości Polaków na temat tego, jak kształtują się ceny energii elektrycznej.

Obecnie Polacy korzystają z jednych z najniższych cen prądu w Europie. Dzięki wprowadzeniu przez rząd Tarczy Solidarnościowej społeczeństwo w Polsce, a w szczególności gospodarstwa domowe, są chronione przed wysokimi cenami prądu. W kraju jest ponad 15 mln gospodarstw domowych – to właśnie one stanowią najliczniejszą grupę odbiorców na polskim rynku energii elektrycznej. Dzięki Tarczy Solidarnościowej każda rodzina w kraju w 2023 r. oszczędziła średnio 2-3 tys. zł na rachunkach za prąd! A dzięki nowelizacji ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. limity wzrosną, co w efekcie pozwoli zaoszczędzić Polakom dodatkowe 1000 zł!

Rusza nowa kampania informacyjna PGE na temat cen energii pn. „Stop manipulacji!”

i

Autor: Materiały prasowe

STOP manipulacji

Kampania PGE „Stop manipulacji!”, która potrwa do 28 sierpnia – przygotowana jest w oparciu o rzetelne dane, w tym m.in. analizę Agencji Rynku Energii, obejmującą maksymalne limity cen energii dla gospodarstw domowych w kilkunastu europejskich krajach na dzień 30 czerwca 2023 r.

Dzięki wsparciu rządu i polskich firm energetycznych, rachunki za prąd w Polsce należą do jednych z najniższych w Europie. Polacy płacą za energię znacząco poniżej średniej dla całego kontynentu, a w porównaniu z niektórymi państwami, ceny w Polsce są niższe nawet kilkakrotnie. Tymczasem coraz częściej rozpowszechniane są wprowadzające w błąd przekazy o rzekomo wysokich cenach energii w Polsce. Kampania edukacyjna PGE „Stop manipulacji!” ma za cel zapewnić powszechny dostęp do rzetelnych informacji, opartych na danych i źródłach z oficjalnych europejskich analiz, zweryfikowanych przez ekspertów Agencji Rynku Energii. Jest to nasza reakcja na zmanipulowane informacje. Podkreślam, że rachunki odbiorców są i pozostaną niskie dzięki rządowej Tarczy Solidarnościowej, wspieranej przez polskich sprzedawców energii – wyjaśnia Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, która do końca roku przeznaczy na obniżenie rachunków Polaków aż 10 mld zł.

Rusza nowa kampania informacyjna PGE na temat cen energii pn. „Stop manipulacji!”

i

Autor: Materiały prasowe

Ceny energii w Polsce – jednymi z najniższych w Europie

Z danych ARE wynika, że większość polskich gospodarstw płaci za prąd średnio 110,17 EUR brutto[1] za 1 MWh (1000 kWh). To preferencyjna stawka za energię zużywaną do limitu 2000-3000 kWh. Z kolei według danych GUS przeciętne zużycie energii w gospodarstwie domowym w kraju to niecałe 2 MWh rocznie (2000 kWh). Dla porównania:

  • najniższe limity wśród analizowanych państw europejskich są w Chorwacji i na Słowenii (ok. 100 euro/MWh),
  • najwyższe limity są w Niemczech (400 EUR/MWh), Austrii (480 EUR/MWh), Holandii (484 EUR/MWh) i Włoszech (491,37 EUR/MWh).

To pokazuje bardzo wyraźnie, że nawet maksymalna cena energii w Polsce - 185,36 EUR/MWh, jest znacząco poniżej średniej.  W analizowanych państwach odbiorców także chronią mechanizmy osłonowe, natomiast ceny energii obniżane były w zróżnicowanym stopniu.

Rusza nowa kampania informacyjna PGE na temat cen energii pn. „Stop manipulacji!”

i

Autor: Materiały prasowe

Limit cen w Polsce niższy od średniej europejskiej

W naszym kraju limit cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych to 852,66 PLN/MWh brutto (185,36 EUR /MWh) i jest znacznie niższy od średniej europejskiej - 256,21 EUR/MWh (limit dotyczący odbiorców, którzy przekroczyli maks. poziom zużycia energii). Większość gospodarstw domowych w Polsce zużywa energię poniżej ustalonych limitów, toteż w 2023 r. w związku z zachowaniem cen energii na poziomie taryf zatwierdzonych na 2022 r. zapłacą one za energię 412 PLN netto[1] (506,76 zł/MWh brutto), tj. 110,17 EUR/MWh brutto[2]. Z kolei odbiorcy bytowi w Polsce mają zapewnione też niższe opłaty za fizyczną dostawę energii (do określonych poziomów zużycia energii przez odbiorcę). Szczegóły dostępne na stronie PGE.

Również miko, mali i średni przedsiębiorcy, a także odbiorcy wrażliwi, samorządy i instytucje publiczne zyskują w ramach Tarczy. Za energię elektryczną zapłacą nie więcej niż 785 zł/MWh netto (do tej kwoty należy doliczyć koszty dystrybucji i podatki). Rządowa nowelizacja, procedowana w parlamencie, obniża tę cenę do 693 zł/MWh, od 1 października 2023 r.

Możliwy jeszcze większy zakres ochrony

W dobie kryzysu energetycznego polskie rodziny nie zostały pozostawione same sobie. Rząd wprowadził Tarczę Solidarnościową, w ramach której wszystkie gospodarstwa domowe objęto ochroną przed wzrostem cen energii elektrycznej. Było to możliwe dzięki tzw. limitom zużycia, przysługującym odbiorcom indywidualnym, którzy korzystają z taryf G11 i G12. W praktyce energia mieszcząca się w limicie od 2 do 3 tys. kWh – jest sprzedawana po cenach zamrożonych, czyli cenach obowiązujących w 2022 r. To sprawiło, że odbiorcy z tych grup taryfowych płacą za rachunki mniej niż połowa realnej ceny wytworzenia energii. Z Tarczy korzystają także samorządy, instytucje publiczne i sektor MŚP, które zostały objęte ochroną w postaci ceny maksymalnej.

Dzięki rozwiązaniom Tarczy Solidarnościowej Polacy mają niższe ceny energii elektrycznej, mimo że koszty jej wytwarzania i dystrybucji w Polsce są znacznie wyższe! Różnicę między kosztami produkcji energii a jej ostateczną ceną pokrywają spółki energetyczne, wytwarzające energię elektryczną, wpłacając środki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Teraz rząd postanowił podwyższyć limity cen preferencyjnych aż o dodatkowe 1000 kWh. Ustawa jest procedowana w parlamencie.

1. W podanych cenach zawarty jest podatek VAT, należy do nich doliczyć koszty akcyzy, które w Polsce wynoszą 5 zł za MWh (równowartość 1,12 euro).
2. Informacja Prezesa URE nr 46/2022
3. Wg średniego kursu 1€uro=4,6 PLN, w okresie 01.12.2022-01.06.2023