Samochód w firmie

2022-06-23 13:46
Samochód w firmie
Autor: Shutterstock

Firma transportowa – niezależnie od rodzaju: przewóz osób czy towarów - to kosztowne przedsięwzięcie. Najwięcej pieniędzy pochłonie zakup odpowiednich pojazdów. Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić, by taką firmę otworzyć, i na jaki rodzaj finansowania się zdecydować.

By założyć firmę transportową przewożącą ludzi, musisz uzyskać odpowiednie licencje – na wykonywanie krajowego przewozu osób samochodem osobowym lub na przewóz osób busem, ewentualnie licencję wspólnotową, jeśli chcesz jeździć za granicę, oraz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Co najmniej jedna z osób zarządzających firmą musi mieć certyfikat kompetencji zawodowych. Osoby zarządzające nie mogą być też skazane prawomocnym wyrokiem m.in. za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, także nie mogą mieć prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Muszą też spełniać warunki finansowe – co najmniej 9 tys. euro na pierwszy samochód powyżej 3,5 tony i po 5 tys. euro na każdy kolejny duży samochód oraz 900 euro za każdy pojazd o masie 2,5-3,5 tony, który ma służyć działalności. Samochody muszą być własnością lub współwłasnością firmy. Mogą być również leasingowane. Nie mniej formalności wymaga założenie firmy transportowej zajmującej się tzw. transportem rzeczy. Od kwietnia 2022 r. pozwolenia wymaga już przewóz towarów pojazdami powyżej 2,5 tony. Przy samochodach cięższych, poza wymaganiami dotyczącymi niekaralności osób zarządzających firmą, są też inne warunki. Firma musi mieć stałą i rzeczywistą siedzibę, potrzebujesz certyfikatu kompetencji zawodowych oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a w przypadku międzynarodowego transportu towarów – licencji wspólnotowej. Jeśli chcesz zajmować się spedycją (pośrednictwem w transporcie), będziesz potrzebować licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (wymóg odpowiedniej sytuacji finansowej w tym przypadku to 50 tys. euro).

Finansowanie aut do firmy

Spotkania z klientami, transport towaru - auto przyda się w każdej firmie. Masz trzy możliwości – możesz kupić samochód (czy samochody) za gotówkę, wziąć kredyt lub zdecydować się na leasing. Przeczytaj nasz poradnik przygotowany z ekspertami PKO Banku Polskiego i PKO Leasing. Leasing to umowa, w ramach której leasingodawca przekazuje ci (leasingobiorcy) samochód do używania na określony czas za określoną opłatą w ratach.

Zalety i wady leasingu

Warto się na niego zdecydować, gdy nie masz wolnej gotówki, bank odmówił ci kredytu albo jeszcze nie wiesz, czy pomysł z otwarciem firmy transportowej się sprawdzi. Przy leasingu możesz korzystać z samochodu prawie tak samo, jakbyś był jego właścicielem, a nie musisz ponosić całości kosztów. Przy podpisywaniu umowy jest też mniej formalności niż przy umowie kredytowej.

Leasing może mieć różne formy:

  • leasing operacyjny

Samochód należy do firmy leasingowej i ona go amortyzuje. Ty możesz wliczać w koszty tylko raty leasingowe. Kosztem uzyskania przychodu są raty oraz opłata wstępna. Możesz wykupić samochód po zakończeniu umowy. Umowę zawierasz na minimum 24 miesiące. Podatek VAT płacisz stopniowo, razem z ratami.

  • leasing finansowy

Firma leasingowa przekazuje samochód w zamian za comiesięczne opłacanie przez ciebie rat leasingowych. Amortyzacja leży po stronie korzystającego, zatem ty dokonujesz odpisów amortyzacyjnych. Jednak w koszty uzyskania przychodu możesz wrzucić tylko część odsetkową raty leasingowej, a podatek VAT płacisz w całości od razu przy pierwszej racie. Po zakończeniu umowy samochód automatycznie staje się twoją własnością.

  • leasing zwrotny

Najpierw sprzedajesz swój samochód firmie leasingowej, a potem podpisujesz z nią umowę na korzystanie z niego za opłatą. Warto rozważyć tę formę leasingu, jeśli masz trudną sytuację finansową, chcesz poprawić płynność lub potrzebujesz gotówki na inwestycje.

Weź w leasing elektryka

PKO Leasing przyjmuje wnioski od klientów biznesowych w ramach programu „Mój elektryk”. Możesz uzyskać dotację do leasingu fabrycznie nowych samochodów osobowych i dostawczych z napędem elektrycznym lub wodorowym.

Jak to wygląda w praktyce? Składasz wniosek o umowę leasingową i przyznanie dotacji w firmie leasingowej, np. PKO Leasing. Po pozytywnej weryfikacji, wniosek zostaje przekazany do banku współpracującego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma 20 dni na podjęcie decyzji o przyznaniu dotacji. Następnie podpisujesz z firmą leasingową umowę, która uwzględnia już przyznaną kwotę dofinansowania.

Dopłaty do leasingu są realizowane dla nowych (z przebiegiem nie większym niż 50 km i nie starszych niż 12 miesięcy), zeroemisyjnych pojazdów osobowych (samochody do przewozu maks. 8 osób) oraz pojazdów dostawczych o masie całkowitej do 3,5 t. Wysokość dopłaty do leasingu jest uzależniona od kategorii pojazdu. Dofinansowanie udzielone w ramach dotacji waha się od 18 750 zł (samochody osobowe) do 70 tys. zł (samochody dostawcze). Więcej informacji znajdziesz na stronie pkoleasing.pl.

Zanim podpiszesz umowę, sprawdź wszystkie opłaty!

Przy wyborze rodzaju leasingu musisz wziąć pod uwagę nie tylko kwotę leasingu (wartość samochodu plus zysk firmy leasingowej), ale także:

  • wysokość opłaty wstępnej,
  • kwotę wykupu,
  • kaucję,
  • ubezpieczenie,
  • inne opłaty, np. koszt monitu wzywającego do zapłaty w przypadku spóźnienia w spłacie raty.

Dowiedz się, czy opłata wstępna i koszty wykupu są wliczone w całkowitą kwotę leasingu, czy kaucja jest zwrotna (jeśli tak, to nie jest wliczana w koszt uzyskania przychodu), czy ubezpieczenie pokrywa cały okres spłacania leasingu, jak umowa zostanie rozliczona, jeśli samochód zostanie całkowicie zniszczony lub skradziony, jak leasing jest oprocentowany, czy i jakie są usługi towarzyszące.

Partnerem materiału jest PKO BANK POLSKI