Szansa na poprawę efektywności leczenia pacjentów z chłoniakiem Hodgkina

2021-09-20 0:00
Szansa na poprawę efektywności leczenia pacjentów z chłoniakiem Hodgkina
Autor: Shutterstock

Chłoniak Hodgkina (ziarnica złośliwa) to nowotwór układu chłonnego. Szacuje się, że co roku tę chorobę diagnozuje się u ok. 700 Polaków. Wyższa zachorowalność dotyczy osób w wieku 25-30 lat oraz między 50 a 55 r.ż. Rokowania w przypadku pacjentów z wczesną postacią są bardzo dobre, a z zaawansowaną postacią nowotworu dobre, jednak w przypadku opornej lub nawrotowej postaci chłoniaka rokowanie jest znacznie gorsze, a u wybranych chorych złe.

Nadzieją dla pacjentów z opornym na leczenie w I linii chłoniakiem Hodgkina jest nowatorskie leczenie polegające na zastosowaniu u pacjentów z wczesną postacią choroby leku o nazwie niwolumab (N). W tym celu ruszyły badania kliniczne pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Jana Macieja Zauchy, kierownika Katedry i Klinki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Cel badania klinicznego

Projekt, którego liderem jest prof. dr hab. Jan Zaucha to propozycja nowatorskiego protokołu leczenia chorych nawrotową/oporna postacią chłoniaka Hodgkina. Badanie kliniczne o kryptonimie N-BURGUND pt. „Zastosowanie niwolumabu (N) z następową chemioterapią: bendamustyną, gemcytabiną i deksametazonem - BGD z autologiczną transplantacją szpiku u chorych na chłoniaka Hodgkina opornego na leczenie 1 linii dotyczy chorych z oporną postacią chłoniaka Hodgkina”. Do tego badania są włączani pacjenci, u których doszło do wznowy choroby lub którzy są oporni na leczenie pierwszej linii.

Czym jest pierwotna oporność

– Pierwotna oporność to sytuacja, w której stosowane leczenie standardowe w I linii nie przynosi odpowiedzi. U tej grupy pacjentów chcemy zastosować już na etapie II linii leczenia niwolumab, czyli immunoterapię – tłumaczy prof. Jan Zaucha.

prof. Jan Zaucha
Autor: P. Sudara / materiały prasowe prof. Jan Zaucha

Lek o nazwie niwolumab, jak tłumaczy prof. Zaucha, angażuje własne limfocyty T pacjenta w odpowiedzi przeciwnowotworowej. Immunoterapia sama w sobie, zastosowana już w II linii leczenia pozwoli uzyskać odpowiedź na leczenie, ale ma ona jeszcze jedną kluczową właściwość. Immunoterapia uwrażliwia komórki nowotworowe na działanie standardowej chemioterapii.

– Chcemy poprzedzić chemioterapię II linii, stosując schemat chemioterapii BGD (bendamustyną, gemcytabiną i deksametazonem), zastosowaniem immunoterapii, żeby poprawić wyniki leczenia tym schematem chemioterapii. Trwające w tej chwili w Polsce badanie kliniczne Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków o kryptonimie BURGUND pokazuje, że chemioterapia BGD jest skuteczna, ale niestety nie u wszystkich chorych. Stąd też mamy nadzieję, że stosowanie krótkiego leczenia niwolumabem w formie 4 cykli zwiększy odsetek odpowiedzi chorych na leczenie schematem BGD, co umożliwia tym pacjentom wykonanie autologicznej transplantacji i wyleczenie z choroby – dodaje prof. Zaucha.

Grupa badawcza

Badaniem klinicznym zostanie objęta grupa składająca się z 75 pacjentów albo z oporną postacią choroby, potwierdzoną wynikiem wczesnego badania PET albo z nawrotem choroby. Chorzy, którzy spełnią kryteria założone w badaniu, oprócz leczenia standardowego chemioterapią II linii będą otrzymywali dodatkowo immunoterapię (Nivolumab), która ma poprawić efekty leczenia.

Czas trwania badań

Badania i rekrutacja chorych w obu badaniach ma trwać maksymalnie 3 lata, jednak ten czas może ulec skróceniu, zważywszy na fakt, że zainteresowanie badaczy rekrutacją chorych jest stosunkowo duże. Prof. Zaucha zaznacza, że w badaniu N-BURGUND chorzy, którzy uzyskają odpowiedź, będą poddani autologicznej transplantacji szpiku kostnego, która ma wydłużyć czas trwania odpowiedzi, co będzie równoznaczne z wyleczeniem.

pacjent
Autor: materiały prasowe Link: pacjentwbadaniach.abm.gov.pl
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE