Ułatwienia dla rolników

2015-10-02 17:28
Ułatwienia dla rolników
Autor: Shutterstock

Minister rolnictwa Marek Sawicki podpisał rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Wprowadza ono szereg zmian w stosunku do obowiązujących dotychczas rozwiązań.

- To szansa dla rolników na dodatkowe dochody z gospodarstwa – podkreślił minister Sawicki, zwracając uwagę, że jest to kontynuacja rozszerzania możliwości sprzedaży bezpośredniej. - Jednym z jej elementów była podpisana w maju przez Prezydenta RP ustawa z 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – przypomniał.

Podpisane właśnie rozporządzenie wychodzi naprzeciw postulatom organizacji rolniczych i konsumenckich.

Polscy rolnicy są coraz bardziej zainteresowani sprzedażą wyprodukowanej przez siebie żywności konsumentom na rynkach lokalnych. Rynek zbytu także rośnie, bo polscy konsumenci chcą kupować świeżą żywności pochodzenia zwierzęcego, produkowaną w danym rejonie i przez lokalnych rolników. Dzięki temu nie ma długich łańcuchów dostaw i pośredników.

Rozporządzenie podpisane przez ministra wprowadza szereg ułatwień m.in. dla rolników i pszczelarzy, którzy prowadzą sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego konsumentom i zakładom prowadzącym handel detaliczny. Rozszerzeniu uległ katalogu produktów, wprowadzono podwyższenie limitów wielkości produkcji, określono minimalne wymagania higieniczne i wprowadzono szereg innych ułatwień.

Najnowsze