Wyrzuć oprawcę z domu. Teraz już możesz!

2021-07-22 14:50
Wyrzuć oprawcę z domu. Teraz już możesz!
Autor: Shutterstock

Nie musisz znosić bicia, wyzwisk i innych przejawów przemocy ze strony partnera. Nie musisz też uciekać z domu w tajemnicy przed swoim oprawcą! Ofiary przemocy domowej mogą liczyć na szybką i skuteczną pomoc. Od ponad pół roku działa ustawa antyprzemocowa. Zgodnie z nią sprawca przemocy zagrażającej życiu lub zdrowiu domowników bezzwłocznie opuszcza mieszkanie i otrzymuje zakaz zbliżania się do ofiar. Mogą to wyegzekwować policjanci lub żandarmi wojskowi, którzy przyjeżdżają na interwencję. Ofiarom przestępstw skutecznie pomaga także Fundusz Sprawiedliwości.

Nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy domowej, gdy sankcje nakłada policja lub Żandarmeria Wojskowa, obowiązuje przez 14 dni. Tyle samo może trwać zakaz zbliżania się oprawcy do domu i do ofiar. Sąd musi w błyskawicznym trybie zająć się twoją sprawą i na twój wniosek może przedłużyć ten okres. Jeśli sprawca nie ma dokąd iść, policjant może mu wskazać adres np. schroniska dla bezdomnych. Nie obawiaj się – policja musi regularnie sprawdzać, czy sprawca przemocy stosuje się do sankcji. Jeśli złamie zakaz np. zbliżania się do ciebie lub będzie chciał wrócić do domu, grozi mu areszt, ograniczenie wolności lub grzywna. Dodatkowo, w określonych przez ustawę sprawach, pisma procesowe mogą być doręczane nie tylko przez pocztę, ale również za pośrednictwem policji, co często znacznie skraca procedurę dostarczenia pisma, szczególnie gdy trzeba ustalić miejsce pobytu sprawcy. Ofiary przemocy są zwolnione z kosztów sądowych. Mogą także uzyskać pomoc psychologiczną lub wsparcie i leczenie w zakresie uzależnień, które są główną przyczyną przemocy domowej. Fundusz Sprawiedliwości finansuje także wsparcie psychologiczne, materialne, a także pomoc prawną i specjalistyczną dla ofiar przemocy.

UZALEŻNIONA WIKTORIA NIE ZAGRAŻA JUŻ MATCE

Córka Heleny (47 l.) –Wiktoria –jest osobą uzależnioną od substancji psychoaktywnych. Po ich zażyciu staje się agresywna i wulgarna wobec matki, znęca się nad nią psychicznie i materialnie. Ostatnia z wielu awantur wybuchła w grudniu 2020 roku. Wiktoria, nie mogąc dostać się do mieszkania, zdewastowała drzwi wejściowe, które jej matka zamknęła w obawie o własne bezpieczeństwo. Sąsiedzi wezwali policję. Po tym wydarzeniu Helena zdecydowała się szukać dla siebie pomocy. Zwróciła się do Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, gdzie natychmiast udzielono jej wsparcia. Złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez córkę. Policja wydała Wiktorii zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. W styczniu sąd wydał jej nakaz opuszczenia mieszkania. Wszystkie potrzebne dokumenty Helenie pomógł przygotować prawnik Ośrodka, kobieta otrzymała też pomoc materialną w postaci dopłat do czynszu oraz bonów żywnościowych. Dzięki wsparciu, jakie otrzymała, może pomału wracać do normalnego życia.

SANDRA I DZIECI SĄ JUŻ BEZPIECZNI

Partner znęcał się nad Sandrą (26 l.) fizycznie i psychicznie. Nadużywał alkoholu, wszczynał awantury, wyzywał kobietę, bił dzieci. Na początku grudnia 2020 r., po kolejnej interwencji, policjanci zastosowali wobec mężczyzny przepisy nowej ustawy antyprzemocowej. Wydali mu natychmiastowy nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do ofiar. Sandra zwróciła się w tym czasie o pomoc do Okręgowego Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych. – Dostałam pomoc prawną, prawnik przygotował wszystkie potrzebne pisma. Złożyłam pozew o alimenty –mówi kobieta. –Dostałam też pomoc materialną, co pozwoliło mi się usamodzielnić –dodaje. Sprawy w sądzie toczą się, ale Sandra nie musi już mieszkać pod jednym dachem ze swoim oprawcą i może zacząć układać sobie i dzieciom życie na nowo.

SYLWIA NIE MUSI SIĘ JUŻ BAĆ PIJANEGO MĘŻA

Kolejne pobicie było tym, czego Sylwia (24 l.) nie mogła już wytrzymać. Mąż od lat nadużywał alkoholu, w ostatnim czasie wpadał w wielodniowe ciągi. Prośby żony, by przestał pić, spotykały się jedynie z agresją. Od połowy 2020 roku awantury słowne przerodziły się w coraz częstsze pobicia. Co gorsza, krewni byli obojętni na to, co się dzieje, a Sylwia przypisywała sobie całą winę za agresję męża, która nasilała się, gdy upominała go, by nie pił. W końcu kobieta zgłosiła się na policję. Dzięki ustawie antyprzemocowej funkcjonariusze usunęli sprawcę z domu, następnie sad przedłużył na 3 miesiące zakaz zbliżania się do mieszkania i do żony. Sprawa czeka na ciąg dalszy, ale Sylwia ma zapewnione bezpieczeństwo i może szukać nowych rozwiązań i pomocy w swojej sprawie.

TU ZNAJDZIESZ POMOC

Działa ogólnopolska telefoniczna Linia Pomocy Pokrzywdzonym: 222309900. Przez całą dobę można tu uzyskać pomoc psychologiczną i prawną, także anonimowo, oraz umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski. Po pomoc można się zgłosić do jednego z 370 punktów pomocy –są prawie w każdym powiecie. Listę ośrodków znajdziesz na stronie: funduszsprawiedliwosci.gov.pl. Pracownicy i psychologowie dyżurują także pod całodobowym numerem 800120002. To Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Możesz też prosić o bezpłatną pomoc prawną. Adres najbliższego punktu znajdziesz na stronie internetowej starostwa lub Ministerstwa Sprawiedliwości: darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/mapa-punktow/

Fundusz Sprawiedliwości
Autor: Materiały Promocyjne