Podstawowe informacje dotyczące zatrudnienia młodocianych pracowników

2019-03-04 10:28
Praca dla młodych
Autor: mat. prasowe Praca dla młodych

Wielu młodych ludzi szuka pracy aby móc dorobić sobie do kieszonkowego oraz by uniezależnić się od rodziców, ale z takim zatrudnieniem wiążą się oddzielne przepisy prawne zawarte w Kodeksie Pracy w dziale IX.

Kim jest pracownik młodociany?

Kodeks Pracy określa młodocianego pracownika jako osobę, która znajduje się pomiędzy 16 a 18 rokiem życia. Jeśli pracodawca chce zatrudnić osobę poniżej 16 roku życia musi zwrócić się o zgodę do właściwego inspektora pracy oraz posiadać zgodę od prawnego opiekuna, a także należy pamiętać, że zatrudnienie jest dozwolone jedynie przez podmioty które prowadzą konkretną działalność. Należy również wspomnieć, że taki pracownik ma obowiązek kształcenia się aż do ukończenia przez niego 18 roku życia.

Jakie wymagania należy spełnić?

Aby osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, a ma zamiar podjąć pracę musi spełnić dwa warunki:

  • posiadać orzeczenie lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania konkretnej pracy;
  • dokument stwierdzający ukończenie co najmniej gimnazjum;

Istnieją wyjątkowe przypadki w których można zatrudnić osobę która ukończyła 15 rok życia. W takim wypadku te konkretne przypadki rozpatruje Minister Pracy we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej.

Praca dla młodocianych
Autor: mat. prasowe Praca dla młodocianych

W jakim celu można zatrudnić pracownika młodocianego?

Na takich portalach jak pracuj.pl znajdują się oferty pracy, które są skierowane do młodych osób poszukujących pracy. Pracodawca może zatrudnić młodocianą osobę w celu:

  • przyuczenia do wykonywania konkretnego zawodu czy też pracy, jest to tak zwane przygotowanie zawodowe;
  • wykonywania niewielkich oraz prostych prac;

W przypadku gdy osoba młodociana nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych, pracodawca może zatrudnić taką osobę tylko w celu przygotowania zawodowego.

Ile trwa przygotowanie zawodowe?

Zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego zawiera w sobie nie tylko przygotowanie praktyczne, ale również teoretyczne, a okres nauki wykonywania danego zawodu może wynosić 36 miesięcy. Jeśli przyuczenie dotyczy wykonywania konkretnej pracy to może trwać ono od trzech do sześciu miesięcy.

Młodociani pracownicy
Autor: mat. prasowe Młodociani pracownicy

Co zawiera umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego?

W Kodeksie Pracy w dziale IX znajduje się Art. 195. § 1, który jasno określa co należy umieścić w takiej umowie. Taka umowa powinna zawierać:

  • wysokość wynagrodzenia;
  • miejsce odbywania i czas trwania przygotowania;
  • rodzaj przygotowania zawodowego, z wyszczególnieniem czy jest to przyuczenie do wykonywania konkretnej pracy czy też nauka zawodu;
  • sposób dokształcania teoretycznego.

Artykuł sponsorowany


 

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE