SUPER EXPRESS.pl finanse porady Poradnik Super Expressu: Odzyskaj świadczenie pielęgnacyjne!

Poradnik Super Expressu: Odzyskaj świadczenie pielęgnacyjne!

12.03.2014, godz. 02:00
pieniądze, portfel
foto:

Dobra wiadomość dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którym po zmianie przepisów w lipcu 2013 roku odebrano świadczenia pielęgnacyjne. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego będą mogli oni odzyskać wstrzymane świadczenia. Rząd podjął już decyzje o wypłacie zaległych pieniędzy. Nad nowymi przepisami pozwalającymi wypłacić opiekunom osób niepełnosprawnych utracone świadczenia pracuje resort pracy. Ustawa nazwana roboczo ustawą o zasiłkach dla opiekunów jest na etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych.

Nowe przepisy zmieniające zasady przyznawania pomocy opiekunom osób niepełnosprawnych weszły w życie w lipcu 2013 r. i pozbawiły prawa

do świadczenia pielęgnacyjnego około 140 tys. osób. Natomiast 5 grudnia

2013 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które doprowadziły do odebrania świadczeń pielęgnacyjnych, są niezgodne z konstytucją.

Opiekunowie bez wsparcia

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych spowodowała, że od lipca 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 620 zł przysługuje tylko niepracującym rodzicom i najbliższym krewnym dzieci niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Natomiast wcześniej świadczenie mogli pobierać także krewni osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała po 25. roku życia, a więc np. dzieci lub wnuki niepełnosprawnych rodziców. Świadczenie było wypłacane niezależnie od wysokości dochodów. Po zmianie przepisów w lipcu 2013 r. tej grupie osób przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł. Zostało jednak wprowadzone kryterium dochodowe - specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko wtedy, gdy łączny dochód dwóch rodzin - osoby sprawującej opiekę oraz osoby wymagającej opieki - nie przekroczy, w przeliczeniu na osobę, 623 zł netto. W związku z tym wielu opiekunów, którzy wcześniej zrezygnowali z zatrudnienia albo nie podjęli pracy, żeby zajmować się osobą niepełnosprawną, straciło prawo do świadczeń.

Uwaga!

Korzystny dla nich wyrok trybunału nie oznacza jednak, że wstrzymane świadczenia zostaną automatycznie wypłacone. Osoby, którym odebrano prawo do świadczeń, muszą czekać, aż rząd zmieni przepisy i na nowo określi zasady ich przyznawania.

Zobacz też: Poradnik Super Expressu dla przyszłych emerytów: Gdzie szukać dokumentów płacowych

Świadczenia do zwrotu

Projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków opiekuńczych ma zwrócić opiekunom to, co im zabrano od 1 lipca 2013 r. Jeśli opiekun osoby niepełnosprawnej spełniał kryteria do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego (wymienione w ustawie o świadczeniach rodzinnych w wersji obowiązującej do 31 grudnia 2012 r), będzie mógł dostać zwrot utraconych świadczeń. W jakiej wysokości? 520 zł za każdy miesiąc, licząc od lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy. Niestety, nie może liczyć na zwrot odsetek od bezprawnie zabranych świadczeń ani rekompensatę w żadnej innej formie. Dodatkowo opiekun, który utracił prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i będzie chciał je odzyskać, musi złożyć wniosek. Nie jest jednak jeszcze rozstrzygnięte, czy jego druk będzie określony w przepisach, czy gminy będą mogły je przyjmować w dowolnej formie lub też opracować taki formularz na swoje potrzeby.

Pamiętaj!

Projekt ustawy przewiduje, że osoby zajmujące się niepełnosprawnymi krewnymi będą miały 4 miesiące na złożenie wniosku o przyznanie zaległego i bieżącego wsparcia.

Czytaj również: Poradnik Super Expressu: Jak bezpiecznie przechować testament?

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: