Porady
SUPER EXPRESS.pl porady edukacja Jak zostać żołnierzem NSR. REKRUTACJA do Narodowych Sił Rezerwowych

Jak zostać żołnierzem NSR. REKRUTACJA do Narodowych Sił Rezerwowych

10.06.2011, godz. 02:00
Jak zostać żołnierzem NSR
foto:

Podstawowym źródłem zasobów Narodowych Sił Rezerwowych są żołnierze rezerwy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową lub służyli jako żołnierze zawodowi. To oni właśnie tworzą zaplecze Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej i w nadzwyczajnych sytuacjach mogą zostać powołani do pełnienia służby. Chodzi m.in. o zwalczanie klęsk żywiołowych, uzupełnianie stanów osobowych jednostek wojskowych, czy realizację zadań, jakie staną przed armią poza granicami państwa.

Służba w polskiej armii jest całkowicie dobrowolna i nikt nie może być zmuszany do jej pełnienia.

Żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych może zostać każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, nie był w przeszłości karany, a także posiada odpowiednie wykształcenie oraz kwalifikacje na stanowisko, na którym chce służyć. Ważne są także zdolności psychiczne oraz fizyczne do pełnienia służby wojskowej. Jeśli powyższe warunki są spełnione, jedyne co pozostaje do zrobienia, by wstąpić do NSR - to złożenie pisemnego wniosku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

Jak wstąpić?

Wniosek należy złożyć w najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień, dołączając do niego życiorys, dokumenty poświadczające wykształcenie, odpis aktu urodzenia, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu oraz każdy inny dokument potwierdzający kwalifikacje lub dodatkowe umiejętności: świadectwa odbytych kursów, szkoleń, certyfikaty językowe czy świadectwa specjalizacji zawodowych. O przyjęciu do NSR, poza przedstawionymi dokumentami, decydują także testy sprawności fizycznej i psychicznej.

Przeczytaj koniecznie: Czym są Narodowe Siły Rezerwowe. Jak dostać się do NSR? Rekrutacja do NSR

Po złożeniu dokumentów kandydat zostaje zapoznany z warunkami służby oraz przysługującymi mu prawami i obowiązkami. Następnie dokonuje się wstępnej oceny kandydatury pod kątem przydatności do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz przeprowadza rutynowe badania. Po skierowaniu do konkretnej jednostki wojskowej kandydat odbywa test z wychowania fizycznego, rozmowę kwalifikacyjną oraz sprawdzany jest poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego.

Po pomyślnym przejściu tych procedur kandydat może już podpisać kontrakt z dowódcą jednostki na pełnienie służby na wybranym stanowisku.

O kontrakty na służbę w NSR mogą ubiegać się zarówno kobiety, jak i mężczyźni - jeśli tylko spełniają wyżej wymienione warunki.

Wszyscy ochotnicy, którzy nie służyli w armii i nie są żołnierzami rezerwy, wstąpienie do NSR będą musieli poprzedzić odbyciem służby przygotowawczej.

Przebieg służby przygotowawczej

Służba przygotowawcza realizowana jest na uczelniach wojskowych, w szkołach podoficerskich, ośrodkach szkolenia oraz wybranych jednostkach wojskowych. Już pierwszego dnia służby nastąpi określenie specjalności wojskowej, wyekwipowanie, przydział do pododdziału oraz nadanie stopnia wojskowego. Kształcenie składa się z dwóch etapów i obejmuje kształcenie podstawowe oraz specjalistyczne (w tym praktykę dowódczą dla oficerów i podoficerów).

W pierwszych tygodniach służba obejmuje szkolenie podstawowe: strzeleckie, musztrę, zapoznanie z uzbrojeniem i wyposażeniem. Po 3 tygodniach żołnierze uroczyście składają przysięgę wojskową. Szkolenie dla kandydatów do korpusu szeregowych trwa do 4 miesiący, podoficerów - do 5 miesięcy, a oficerów - do 6 miesięcy. Kończy się ono egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po jego zdaniu można już podpisać kontrakt na pełnienie służby w ramach NSR. W przypadku, gdy egzamin się nie powiedzie, żołnierz przenoszony jest do rezerwy w stopniu szeregowego lub starszego szeregowego.

Łatwo mogą odbyć służbę przygotowawczą studenci szkół wyższych. Okres ich szkolenia zostaje dostosowany do rozkładu zajęć na uczelni i zwykle odbywa się w kilku okresach w czasie wakacji.

Służba przygotowawcza

Ażeby otrzymać powołanie do służby przygotowawczej, również należy złożyć pisemny wniosek w Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Powinny się w nim znaleźć m.in. życiorys, odpis aktu urodzenia, informacje z Krajowego Rejestru Karnego oraz dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

Wojskowy komendant uzupełnień zapozna się z przedstawionymi dokumentami, a następnie wobec osób, których zdolność do służby w procesie kwalifikacji wojskowej określona została kategorią "A", przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne. Specjalnie powołana w tym celu komisja zbada dostarczone dokumenty oraz przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem. Tu ważne okażą się wyniki nauczania, wnioski z rozmowy oraz aktualne potrzeby Sił Zbrojnych.

Po tym etapie nastąpi powołanie do służby przygotowawczej oraz skierowanie do odbycia szkolenia.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: