WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
SUPER EXPRESS.pl wiadomości polska MATURA 2012 język ANGIELSKI poziom PODSTAWOWY - ARKUSZE, PYTANIA, ODPOWIEDZI. PODSUMOWANIE matury podstawowej z ANGIELSKIEGO

MATURA 2012 język ANGIELSKI poziom PODSTAWOWY - ARKUSZE, PYTANIA, ODPOWIEDZI. PODSUMOWANIE matury podstawowej z ANGIELSKIEGO

10.05.2012, godz. 14:11
egzamin, matura
foto:

Aż 85 proc. maturzystów zdawało 10.05.2012 maturę 2012 z języka angielskiego na poziomie podstawowym, jako obowiązkową maturę pisemną z języka obcego. Matura podstawowa z angielskiego trwała 120 minut. Uczniowie musieli rozwiązać 8 zadań podzielonych na trzy części - rozumienie słuchanego tekstu, rozumienie tekstu czytanego oraz dwa zdania na wypowiedź pisemną. Tematem krótkiej formy tekstu była nieformalna informacja dla kolegi o odwołanym meczu. Długi tekst to list do Anglika, byłego nauczyciela, połączony z zaproszeniem na organizowane spotkanie.

MATURA 2012, język ANGIELSKI poziom PODSTAWOWY 10.05.2012 - ARKUSZE, PYTANIA, ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA >>>


Maturę 2012 z języka angielskiego zdawało 322 tys. absolwentów szkół średnich. Poziom podstawowy angielskiego był obowiązkowy dla wszystkich tych, którzy język angielski wybrali jako obowiązkowy język obcy na maturze.

Arkusz egzaminacyjny matury z języka angielskiego zwykle zawiera zadania na rozumienie ze słuchu, sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem. Maturzyści muszą też napisać dwa teksty. Formy wypowiedzi pisemnej na maturze podstawowej to krótki tekst użytkowy (pocztówka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość do kolegi) oraz dłuższy tekst użytkowy (list prywatny lub prosty list formalny).

Matura 2012 język ANGIELSKI poziom PODSTAWOWY - wypowiedź PISEMNA, tematy, tekst formalny i nieformalny


1. Dłuższa forma wypowiedzi - LIST do NAUCZYCIELA, który jest Anglikiem: "Po egzaminie maturalnym razem z koleg organizujecie spotkanie uczniow swojej klasy z nauczycielami. Napisz list do Anglika, który uczyl was kiedys jezyka angielskiego. W swoim liście: poinformuj o zamiarze zorganizowania spotkania z nauczyciela i wspomnij gdzie to spotkanie się odbędzie. Zaproś na nie byłego nauczyciela i napisz dlaczego zależy wam na jego obecności. Przedstaw pomysł przygotowania albumu klasowego i zaproponuj nauczycielowi przesłanie zdjęć do tego albumu. Poproś o potwierdzenie przybycia i zaoferuj pomoc w organizacji jego przyjazdu.

2. Krótka forma wypowiedzi - INFORMACJA dla KOLEGI o ODWOŁANIU MECZU i propozycja jak można inaczej spędzić wieczór.

MATURA 2012, język ANGIELSKI poziom PODSTAWOWY 10.05.2012 - ARKUSZE, PYTANIA, ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA >>>

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: