WIADOMOŚCI Polityka Polska Warszawa Świat Opinie Dzieje się USA NowaTV
Se.pl wiadomości polska Matura 2016. Historia roszerzona. ARKUSZE, ODPOWIEDZI

Matura 2016. Historia roszerzona. ARKUSZE, ODPOWIEDZI

10.10.2016, godz. 12:19
1
foto:

Matura 2016 z historii na poziomie podstawowym i rozszerzonym odbyła się dziś, 17 maja o godzinie 9. Jakie zadania pojawiły się na maturze z historii? Arkusze wraz z odpowiedziami znajdziecie u nas. Licealiści twierdzą, ze matura z historii nie była taka trudna, jak się spodziewali.

Matura 2016 z historii odbyła się dziś, 17 maja. O godzinie 9 licealiści rozpoczęli maturę z historii na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w ubiegłym roku do egzaminu na poziomie rozszerzonym podeszli wszyscy uczniowie objęci "nową formułą egzaminu". Chęć zdawania egzaminu z historii zadeklarowało 21,3 tys. tegorocznych absolwentów szkół średnich. Co zatem pojawiło się na maturze 2016 z historii? Czy była trudna? Zdający twierdzą, że była prosta. W galerii znajdziecie arkusze z zadaniami z dzisiejszej matury z historii, a poniżej zamieściliśmy odpowiedzi.

1.1 C
1.2 Przedstawione w tekście wydarzenia nie mogą odnosić się do wojen grecko-perskich, ponieważ autor źródła stwierdza wyraźnie, że zarówno Ateny, jak i Sparta, szukały u Persów wsparcia w opisywanym konflikcie. Tekst dotyczy wybuchu wojny pomiędzy Atenami, a Spartą.
2.
1) Opisywany przez Pliniusza zamożny i wykształcony Rzymianin czyta i pisze nie tylko po łacinie, ale także po grecku.
2) Spurinna jest miłośniczką korynckich (a więc pochodzących z Koryntu, czyli z Grecji). naczyń.
3. Do bitwy przedstawionej na planie NIE doszło podczas konfliktu opisanego w źródle 1. W tekście mowa jest o nieudolności i niekonsekwencji kartagińskich dowódców, tymczasem plan bitwy przedstawia zgrupowanie wojsk Hannibala - jednego z najwybitniejszych i najznamienitszych wodzów tamtej epoki. Ponadto nazwa miejscowości - Kanny - sugeruje, że chodzi o słynną bitwę pod Kannami, która miała miejsce w czasie drugiej (a nie pierwszej) wojny punickiej.
4. 1F, 2P, 3F
5. Katedra łączy w sobie style romański i gotycki, z przewagą tego drugiego, o czym świadczą liczne wielkie witraże w oknach, a także strzeliste wieże. O pewnych naleciałościach romańskich świadczy użyty do budowy budulec, czyli kamień, grube mury, a także łukowate okna na dolnych kondygnacjach.
6.
1) Dłużnicy, podpierając się wykładnią kanoniczną, często odmawiali spłaty długów, argumentując to nieważnością samej instytucji lichwy.
2) Brak regulacji operacji kredytowych skutkował ich większym ryzykiem, co powodowało wzrost oprocentowania pożyczek.
7. Nazwa dynastii: Andegawenowie. Cel wystawienia dokumentu: Zapewnienie swojej dynastii praw do sukcesji tronu, z uwzględnieniem praw do tronu linii żeńskiej.
8. 1
9. W źródle 2. mowa o małżeństwie zawartym przez Iwana III Srogiego z Zoe z dynastii Paleologów, bratanicą ostatniego cesarza bizantyjskiego. Małżeństwo z dziedziczką Bizancjum pozwoliło księciu moskiewskiemu ogłosić się dziedzicem i depozytariuszem tradycji Bizancjum (a wcześniej Rzymu) i ogłosić Moskwę "Trzecim Rzymem".
10.1 Rokosz Lubomirskiego
10.2 - Elekcja vivente rege oznacza zatwierdzenie wyboru przyszłego króla (następcy tronu) za życia poprzedniego władcy.
11.1 Buczacz
11.2 D
12. Autor pierwszego tekstu głosi pochwałę silnej władzy monarszej, uzasadniając, że tylko skupienie możliwie największej władzy w ręku króla gwarantuje stabilność i niepodzielność państwa. Autor tekstu nr 2 dochodzi do całkowicie odmiennych wniosków. Pisze on o konieczności trójpodziału władzy na władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą, argumentując, iż nadmierna koncentracja władzy w jednym ręku prowadzi do utraty przez obywateli indywidualnej wolności i podmiotowości.

13. P P F
14. D
15.1 B
15.2. Atak uczestników spisku podchorążych na wielkiego księcia Konstantego

Więcej wiadomości
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: