Super Express» Wydarzenia» Świat» PAKT FISKALNY - co to jest PAKT FISKALNY? Co Polska ZYSKA na poparciu PAKTU FISKALNEGO?. PAKT FISKALNY, PAKT FISKALNY CO TO JEST, PAKT FISKALNY CO ZYSKA POLSKA, PAKT FISKLANY ILE STRACI POLSKA, PAKT FISKALNY NA CZYM POLEGA, UNIA EUROPEJSKA, STREFA EURO, EU

PAKT FISKALNY - co to jest PAKT FISKALNY? Co Polska ZYSKA na poparciu PAKTU FISKALNEGO?

PAKT FISKALNY. Co to jest pakt fiskalny? Co oznacza dla Polski, jako państwa spoza strefy euro, udział w pakcie fiskalnym? Ile Polska straci, a ile zyska na poparciu paktu fiskalnego?

Po raz pierwszy pomysł wprowadzenia PAKTU FISKALNEGO pojawił się na unijnym szczycie 8-9 grudnia 2011. Angela Merkel i Nicolas Sarkozy już wtedy próbowali przeforsować zmian w traktacie unijnym, które uchroniłyby Unię Europejską przed nową falą kryzysu gospodarczego.

Na wprowadzenie umowy międzynarodowej, czyli tzw. paktu fisklanego zgodziło się 26 państw członkowskich, w tym 8 spoza strefy euro: Polska, Litwa, Łotwa, Bułgaria, Rumunia, Dania, Węgry, Czechy. Na głębszą współpracę w ramach umowy fiskalnej, by ratować strefę euro przed upadkiem nie zgodziła się tylko Wielka Brytania. Pod koniec 2011 roku Londyn zablokował zmianę traktatu UE.

PAKT FISKALNY, umowa fiskalna, unia fiskalna - co to jest?

Pakt fiskalny to umowa międzynarodowa podpisana przez 25 państw UE (bez Wielkiej Brytanii i Czech). Określa nowe zasady wzmacniania dyscypliny finansowej we Wspólnocie, które mają zapobiec powtórce kryzysu zadłużenia z jakim Unia walczyła w 2011 roku. Zasady paktu mają zostać wdrożone na mocy umowy międzyrządowej państw "17" oraz chętnych spoza strefy euro.

GŁÓWNE ZAŁOŻENENIA PAKTU FISKALNEGO

- utrzymywanie przez państwa deficytu budżetowego poniżej trzech proc. PKB i długu publicznego poniżej 60 proc. PKB,
- zwiększona kontrola Brukseli nad pilnowaniem dyscypliny finansowej,
- na kraje, które nie przestrzegają dyscypliny budżetowej mają być nakładane automatycznie kary,
- o wysokości kar do 0,1 proc. PKB kraju ma orzekać Trybunał Sprawiedliwości UE.

Co poparcie paktu fiskalnego oznacza dla Polski?

Polska zgodziła się na poparcie paktu fiskalnego, jako obserwator będzie też uczestniczyć w spotkaniach strefy euro. Jako kraj spoza eurolandu nie może zablokować przyjęcia paktu fiskalnego.

fb udostępnij tweet udostępnij g+ udostępnij nk udostepnij
Najnowsze plotki i skandale zawsze z Tobą. se.pl na komórce i tablecie!
Najczęściej komentowane
se app Pobierz na iPhone Pobierz na iPad Pobierz na Androida