Ekspresowe połączenie Warszawy i Krakowa coraz bliżej - kolejny odcinek S7 w budowie - MAPA

2019-09-12 9:54 Rafał Mądry
budowa drogi
Autor: GDDKiA budowa drogi

Rozpoczęły się prace na kolejnym odcinku drogi ekspresowej S7 w województwie małopolskim. Budowany fragment trasy Szczepanowice-Widoma pomiędzy Krakowem i granicą województw: małopolskiego i świętokrzyskiego, ma być gotowy w 2021 r.

Droga ekspresowa S7 na odcinku od węzła Szczepanowice do węzła Widoma będzie miała 13,1 km długości, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pozostawioną rezerwą na trzeci pas. Wybudowane zostaną dwa węzły: Szczepanowice i Widoma. Z obydwóch węzłów zjechać będzie można na drogę krajową nr 7. Powstanie 10 wiaduktów, cztery przejścia dla zwierząt, trzy przejazdy gospodarcze pod S7 i jedna estakada. Estakada w Szczepanowicach będzie najdłuższym obiektem inżynierskim na tym odcinku, o długości 681 m w przypadku nitki lewej i 689 m nitki prawej. Przebiegać będzie nad linią kolejową, drogami powiatowymi i rzeką Szreniawą. Koszt inwestycji został wyliczony na ponad 508 mln zł. 

Sprawdź też: Szlak Via Carpatia w budowie. Ruszyły prace przy dwóch nowych odcinkach S19

Liczący 13,1 km odcinek Szczepanowice-Widoma to tylko fragment trasy. Cały odcinek S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa, który liczy blisko 56 kilometrów, został podzielony na mniejsze odcinki realizacyjne. Są to odcinki: Miechów-Szczepanowice, węzeł Szczepanowice (z węzłem) - węzeł Widoma (z węzłem), węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska).

Droga ekspresowa S7 stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla trzech miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Nowa droga będzie miała osiem węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, węzeł zespolony Kraków Mistrzejowice, węzeł zespolony Kraków Grębałów.

Ekspresowe połączenie Warszawy z Krakowem

Droga ekspresowa S7 powstaje, by usprawnić ruch na kierunku północ - południe. Połączy bezpośrednio Gdańsk, Warszawę i Kraków. Wybudowanie drogi ekspresowej S7 przyczyni się do skrócenia czasu podróży, zwiększenia przepustowości i płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze istniejącej, zmniejszenia wypadkowości, poprawy warunków życia mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 7, aktywizacji gospodarczej terenów położonych w otoczeniu inwestycji, uporządkowania układu komunikacyjnego w północno-wschodnim obszarze Krakowa oraz odciąży miasto z ruchu tranzytowego. Poprzez węzeł Mistrzejowice połączy się z drogą ekspresową S52 (Północną Obwodnicą Krakowa), odciążając Południową Autostradową Obwodnicą Krakowa.

https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-9jZ7-NUzo-FgiJ_trasa-s7-polaczenie-warszawa-krakow.jpg
Najnowsze