Kontrola drogowa

i

Autor: Policja Kontrola drogowa

Bandyci drogowi strzeżcie się! Srogie grzywny, punkty karne kasowane po 2 latach!

2021-07-15 13:38

Na drogach polskich wiosek, miasteczek oraz miast musi wreszcie być bezpieczniej. Rada Ministrów przyjęła kierunki zmian w zakresie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, które zostały przedłożone przez ministra infrastruktury. Dla drogowych piratów i pijanych bandytów nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Zmiany mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla pieszych, rowerzystów i wszystkich uczestników ruchu drogowego. Do jakich zmian chcą doprowadzić rządzący?

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest priorytetem rządu. Zaproponowane rozwiązania realizują zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego z exposé. Zmiany pozwolą na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi kierowcami na drodze m.in. poprzez zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. Proponowane rozwiązania uwzględniają również przydzielenie renty osobom bliskim ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym. Zaproponowano także powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń. Wpływy z grzywien będą przekazywane wyłącznie do Krajowego Funduszu Drogowego, z którego są finansowane inwestycje drogowe.

Najważniejsze rozwiązania

Projekt zmian prawa zakłada nakładanie przez organy kontroli ruchu drogowego i orzekania przez sądy wyższych kar pieniężnych za szczególnie niebezpieczne wykroczenia. Maksymalna wysokość grzywny ma być podniesiona z 5 tys. zł do 30 tys. zł w przypadku wykroczeń drogowych. Maksymalna wysokość grzywny ma wynieść do 3,5 tys. zł w postępowaniu mandatowym. Mandat karny za przekroczenie dopuszczalnej prędkość jazdy o ponad 30 km/h to wysokość do 5 tys. zł, a w przypadku recydywy grzywna mandatu od 3 tys. zł do 5 tys. zł. Wpływy z grzywien będą przekazywane do Krajowego Funduszu Drogowego.

Kierunkowo uzgodniono zmiany w zakresie orzekania przez sądy wyższych kar pozbawienia wolności przez kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości. Orzeczenie renty ma odbywać się bezpośrednio w postępowaniu karnym.

Jedna z zaproponowanych zmian dotyczy systemu punktów karnych, które miały być kasowane dopiero po upływie 2 lat. Za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych (obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10 pkt). Kolejne rozwiązanie mówi o zniesieniu szkoleń, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

Wysokość składki OC miałaby być zależna od liczby punktów karnych. Umożliwienie udostępnienia podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

Wypadki drogowe w 2020 roku

Zgodnie z policyjnymi danymi w 2020 roku zgłoszono 23 540 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu, w wyniku których 2 491 osób poniosło śmierć, a ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8 805 ciężko. Co istotne, prawie 90 proc. z nich wydarzyło się z winy kierujących. W 2020 roku z winy pijanych kierowców doszło do 1 656 wypadków, w których zginęło 216 osób, a rannych zostało 1 847 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, sprawcy pod wpływem alkoholu stanowili 7,9 proc.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE