Mandat za wjazd do lasu. Ile? Grzybiarzu, uważaj gdzie parkujesz!

2021-09-27 14:42
Mandat za wjazd samochodem do lasu
Autor: Policja Za wjazd autem do lasu można dostać mandat

W lasach panują regulowane zapisami prawnymi zasady i nieznajomość ich nie zwalnia z ich przestrzegania i odpowiedzialności. Spacerowicze czy grzybiarze udający się do lasu pojazdem mechanicznym powinni pamiętać, że za nieprzestrzeganie przepisów w lasach państwowych może grozić naprawdę dotkliwa kara. Na teren lasu nie można wjeżdżać pojazdami silnikowymi, takimi jak auta, motocykle i quady. Problem łamana prawa nasila się jesienią wraz ze zwiększoną ilością amatorów zbierania grzybów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli wjedziemy pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do lasu nie będąc do tego uprawnionym albo bez zgody właściciela, lub posiadacza lasu, lub wjedziemy do lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, czy też pozostawimy taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlegamy karze grzywny. Wyjątkiem są oczywiście wszystkie drogi oznaczone jako publiczne, które przebiegają przez tereny leśne. Na drogach leśnych nie muszą być wcale ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika wprost z zapisów ustawy o lasach. Obowiązuje on cały rok. Parkowanie na leśnym poboczu i przed szlabanem blokującym wjazd na leśną drogą nie jest dozwolone, o ile w takim miejscu nie zezwala na to stosowna tablica informacyjna.

Niestety do naruszeń zakazów wynikających z prawa leśnego dochodzi w Polsce nagminnie, często ze zwykłej niewiedzy osób, które się tego dopuszczają. Najczęściej prawo łamią kierujący motocyklami crossowymi i quadami. Prawo łamią także zwykli spacerowicze odwiedzający lasy w celach rekreacyjnych oraz grzybiarze, wjeżdżając w tym celu do lasów samochodami. Legalnie wjechać i zaparkować można tylko tam, gdzie wyraźnie pozwalają na to znaki. Jeśli kierowca nie jest pewien, czy może legalnie zaparkować w danym miejscu, powinien skontaktować się nadleśnictwem, zapytać w urzędzie gminy lub punkcie informacji turystycznej.

Jaki mandat za wjazd do lasu

Kary za nieprzestrzeganie przepisów w lasach to grzywny w wysokości od 20 do 500 zł. Zdarzają się jednak przypadki, że kwota grzywny jest dużo wyższa. Staje się tak w momencie, kiedy osoba ukarana mandatem ignoruje wezwanie do zapłaty. W takiej sytuacji maksymalna kara, która może zostać nałożona w drodze postępowania, to nawet 5000 zł.

Mandat za wjazd samochodem do lasu
Autor: Policja Za wjazd autem do lasu można dostać mandat

Kto wystawia mandat za wjazd do lasu

Interwencje wobec osób łamiących prawo podejmują strażnicy leśni, pracownicy służby leśnej oraz policjanci. Strażnicy leśni mogą legitymować i wystawiać mandaty. Mundurowi pilnują i dbają o to, by las nie był niszczony, a w przypadku zagrożenia działają, chroniąc jego charakter. Strażnicy mają obowiązek egzekwowania od korzystających z lasu przestrzegania przepisów prawnych, których celem jest ochrona lasu. Policjanci oraz strażnicy leśni zwracają szczególną uwagę między innymi na osoby, które nagminnie naruszają zakaz wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi, czy też zatrzymują się na drogach publicznych w sąsiedztwie lasu i stwarzają takim zachowaniem zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Warto podkreślić, że strażnicy leśni mają dziś także duże możliwości kontrolowania, wykrywania i ścigania wszelkich przejawów łamania prawa w lasach państwowych, takich jak wandalizm, kradzież i kłusownictwo. W lasach montowany jest także monitoring, mający na celu wykrywanie naruszeń. Mandat może zostać wystawiony na podstawie cyfrowego zapisu obrazu.

Mandat za wjazd samochodem do lasu
Autor: Policja Za wjazd autem do lasu można dostać mandat
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE