Od kiedy wznowienie egzaminów CPC? Jakie nowe procedury przy egzaminie na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym?

2020-05-06 12:55
ciężarówki, transport drogowy
Autor: Rafał Mądry ciężarówki, transport drogowy

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na terenie kraju, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie kilka tygodni temu wstrzymał realizację egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Po wprowadzeniu przez rząd RP zmian w zakresie obostrzeń w gospodarce i życiu społecznym, Instytut podjął decyzję o wznowieniu egzaminów od dnia 16 maja 2020 r.

W trosce o komfort i zdrowie kandydatów przystępujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, członków komisji, a także zdrowie zaangażowanych w ten proces pracowników, do egzaminu mogą przystąpić osoby po spełnieniu wymogów określonych w warunkach uczestnictwa. Są to kandydaci, którzy udział w egzaminie uznają za potrzebę uzasadnioną życiowo i niezbędną. W komunikacie ITS czytamy, że wszystkie osoby, dla których pilne przeprowadzenie egzaminu nie jest uwarunkowaniem koniecznym, są proszone o rozważenie powstrzymania się od uczestnictwa w egzaminie do czasu zażegnania lub zmniejszenia zagrożenia epidemicznego. Uczestnicy są proszeni o rozważne i odpowiedzialne postępowanie i podejmowanie decyzji uwzględniając dobro społeczne.

Dowiedz się: Jak wygląda egzamin na prawo jazdy w czasie epidemii? Sprawdziliśmy! Jest nieco inaczej i mniej komfortowo

O procedurze i zasadach prowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (dalej CPC) w sytuacji zagrożenia epidemicznego chorobą zakaźną COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informuje Instytut Transportu Samochodowego:

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym jest spełnienie następujących zasad:

1.1. Warunkiem uczestnictwa w egzaminie na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym jest przesłanie do ITS wypełnionego i podpisanego wniosku (załącznik nr 1).

1.2. Osoby, które złożyły już wcześniej wymagane dokumenty do ITS, w celu zapisania na egzamin proszone są o przesłanie wypełnionego i podpisanego wniosku (załącznik nr 1) na adres email: transport@its.waw.pl.

1.3. Przed przystąpieniem do egzaminu należy komisji przekazać oryginał wniosku o którym mowa w punktach 1.1 i 1.2..

1.4. Kandydat podpisując wniosek, o którym mowa w punkcie 1.1 i 1.2, akceptuje uczestnictwo w egzaminie na własne ryzyko i na własną wyłączną odpowiedzialność, oraz odpowiedzialność cywilną lub karną związaną z nie zastosowaniem się do zawartych w tym wniosku oświadczeń, lub złożeniem wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym.

1.5. Kandydat podpisując wniosek akceptuje konieczność stosowania wszelkich środków bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów i wytycznych, a także do wskazań i poleceń członków komisji w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny.

1.6. Nie zastosowanie się przez kandydata do zasad wskazanych w punkcie 1.1-1.3 będzie skutkowało niedopuszczeniem do egzaminu, bez możliwości usprawiedliwienia.

1.7. Kandydat ma obowiązek przez cały czas trwania egzaminu stosować odpowiednią ochronę twarzy, z wyłączeniem przypadków przeciwwskazań opisanych w przepisach ogólnych. Adekwatną ochronę twarzy stanowi odzież lub jej część, maska, maseczka, przyłbica albo kask ochronny.

1.8. Kandydat ma obowiązek przy każdorazowym wejściu do sali egzaminacyjnej stosować ochronę rąk w postaci odpowiednich rękawiczek lub stosowania środków dezynfekujących.

1.9. Kandydat ma obowiązek odsłonić twarz do weryfikacji tożsamości przy każdorazowym wezwaniu do tego przez komisję.

egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym - załącznik numer 1
Autor: ITS egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym - załącznik numer 1
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE