Trzeba zniszczyć lalki i figurki zwierząt. Te zabawki mogły powodować astmę [ZDJĘCIA]

2019-09-20 8:04 vera

Do polskich dzieci nie trafi 2200 sztuk niebezpiecznych zabawek wyprodukowanych w Chinach. W lalkach i figurkach zwierząt wykryto wysokie stężenia ftalanów.

Zaczęło się od tego, że jedna z podlaskich firm zgłosiła do odprawy w Oddziale Celnym w Białymstoku dwie partie zabawek sprowadzonych z Chin – m.in. lalek i figurek zwierząt. Po kontroli dokumentacji i oględzinach towaru funkcjonariusze skierowali towar do analiz laboratoryjnych. Wyniki przeprowadzonych badań były jednoznaczne: w plastikowych elementach zabawek wykryto wysokie, wielokrotnie przekraczające dopuszczalne normy stężenie ftalanów.

Ftalany to syntetyczne związki obecne w artykułach z tworzyw sztucznych, nadające im elastyczność. Stosowane są również do produkcji farb i lakierów. Ich nadmiar może być przyczyną astmy oraz prowadzić do zaburzeń układu nerwowego, szczególnie u dzieci. Przy dłuższym kontakcie ze skórą mogą wchłaniać się do organizmu i są łatwo rozpuszczalne w ślinie.

- O sprawie funkcjonariusze KAS poinformowali Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, który wydał opinię, że zatrzymane zabawki stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa potencjalnych użytkowników i w związku z tym nie mogą być dopuszczone do obrotu - poinformował asp. Maciej Czarnecki z zespołu prasowego Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

2214 sztuk niebezpiecznych dla dzieci zabawek nie trafi do sprzedaży. Towar zostanie zniszczony na koszt importera.

- Bezpieczeństwo i ochrona rynku to jedno z kluczowych zadań Krajowej Administracji Skarbowej - kontynuuje Czarnecki. - KAS współpracując z Inspekcją Handlową dba, aby importowane towary spełniały unijne i krajowe wymogi bezpieczeństwa produktów, w tym dotyczące składu chemicznego i stężeń niebezpiecznych substancji.

Czy białostoczanie wierzą w pecha? Zobacz WIDEO: