Matura 2020: Zasady. O tym koniecznie musisz wiedzieć! [ZASADY MATURA 2020]

2020-06-05 12:44 EIB
Matura Bydgoszcz
Autor: Dawid Olszewski

Matura 2020 zbliża się wielkimi krokami. Już 8 czerwca uczniowie kończący naukę w szkołach średnich przystąpią do egzaminu maturalnego. Jak będzie wyglądała Matura 2020 w czasie pandemii koronawirusa? Czy egzamin maturalny trzeba będzie zdawać w maseczkach? Czy maturzyści będą musieli mieć ze sobą swoje długopisy? Przygotowaliśmy poradnik dla maturzysty 2020.

Spis treści

  1. Egzamin maturalny 2020. Matura pisemna - zasady
  2. Egzamin maturalny 2020. Matura ustna: Kto będzie zdawał maturę ustną w 2020 roku?
  3. Egzamin maturalny 2020. Wytyczne obowiązkowe
  4. Egzamin maturalny 2020. Wynik egzaminu maturalnego
  5. Egzamin maturalny 2020. Egzamin ustny dla absolwentów z poprzednich lat

Egzamin maturalny 2020. Matura pisemna - zasady

W tym roku szkolnym egzamin maturalny 2020 z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej. Oznacza to, że maturzyści nie przystąpią do egzaminów ustnych.

Egzamin maturalny 2020. Matura ustna: Kto będzie zdawał maturę ustną w 2020 roku?

Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego 2020 złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

ZOBACZ: Matura 2020 w cieniu koronawirusa. Jak do egzaminu maturalnego przygotowują się maturzyści z Bydgoszczy? [WIDEO]

Egzamin maturalny 2020. Wytyczne obowiązkowe

Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

  • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
  • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
  • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający;
  • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
  • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu – podane są przykładowe sposoby, dyrektor szkoły może wdrożyć inne, bardziej właściwe w konkretnym kontekście.

PRZECZYTAJ: Matura 2020. Kiedy matury 2020? Podano konkretną datę [MATURA 2020 CZERWIEC 2020 MATURA TERMIN EGZAMIN USTNY MATURY 2020 CKE OKE KIEDY MATURA 2020 DATA]

Egzamin maturalny 2020. Wynik egzaminu maturalnego

Absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Egzamin maturalny 2020. Egzamin ustny dla absolwentów z poprzednich lat

Absolwenci, którzy w 2020 r. deklarowali ponowne przystąpienie do ustnego egzaminu maturalnego, aby ten egzamin zdać, nie będą do niego przystępowali. Otrzymają oni świadectwo dojrzałości, jeżeli we wcześniejszych latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej mieli co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Absolwenci, którzy w 2020 r. nie uzyskają wymaganych 30 proc. punktów, w kolejnych latach, jeśli będą chcieli przystąpić do egzaminu, będą musieli zdawać egzamin ustny z przedmiotów obowiązkowych.

Matura 2020 w cieniu koronawirusa. Jak do egzaminu maturalnego przygotowują się maturzyści z Bydgoszczy?

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.