SEKSIZM na kursie programowania? Zobacz, jak dyskryminują MĘŻCZYZN!

2020-01-11 20:28 ToM
SEKSIZM i dyskryminacja na kursie programowania? Tak traktują niepełnosprawnych i kobiety!
Autor: Joonspoon/Wikimedia Commons SEKSIZM i dyskryminacja na kursie programowania? Tak traktują niepełnosprawnych i kobiety!

Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej przy Urzędzie Miasta Kielce organizuje kurs programowania w języku Java współfinansowany z unijnych środków, którego kryteria naboru rozpętały prawdziwą burzę w internecie. Zgodnie z regulaminem, można otrzymać 5 dodatkowych punktów premiujących, jeśli... kandydat (kandydatka) jest osobą niepełnosprawną lub kobietą! Niektórzy internauci są zdania, że te kryteria dyskryminują mężczyzn!

Budzące wątpliwości kryteria naboru na kurs programowania nagłośnił satyryczny portal Scyzoryk się otwiera. Zajęcia są współfinansowane przez Unię Europejską, przyszli adepci "kodowania" mają szansę na nauczenie się języka Java.

Osobom biorącym udział w rekrutacji na kurs będą przyznane punkty. Ubiegać się o udział w zajęciach może każdy, ale organizatorzy kursu postanowili jednak wprowadzić specjalne kryteria premiujące.

W ich ramach kobiety... otrzymają 5 dodatkowych punktów. Tyle samo dostaną osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, cztery punkty trafią do niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym a osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim mogą liczyć na trzy dodatkowe "oczka".

Dodatkowe punkty wzbudziły kontrowersje wśród komentujących. Niektórzy zarzucali organizatorom zaprzeczenie idei równouprawnienia czy dyskryminację mężczyzn. Z drugiej strony - inni internauci podkreślali, że w zawodzie programisty pracuje o wiele mniej kobiet niż mężczyzn, a płci pięknej ciężej znaleźć pracę programisty.

Kolejni komentujący przypomnieli, że tego typu kryteria naboru są normą w przypadku kursów finansowanych z unijnych środków.

Do sprawy odnieśli się też przedstawiciele Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce.

Sposób rekrutacji do projektu „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT” w oparciu o dodatkowe kryterium premiujące jest działaniem prowadzonym na rzecz WYRÓWNANIA szans płci w projekcie. Zgodnie z przeprowadzoną szczegółową diagnozą, w obu szkołach uczestniczących w projekcie w roku szkolnym 2018/2019 w klasie pierwszej zawodu technik informatyk naukę pobierało 15 kobiet i 387 mężczyzn. Ta proporcja uczniów na kierunku technik informatyk w podziale na kobiety i mężczyzn w obu kieleckich technikach jest pochodną segmentacji kierunków kształcenia zawodowego ze względu na płeć w skali kraju - zaledwie 8,9% uczniów na kierunkach związanych z technologiami informacyjnymi to kobiety - napisali na Facebooku kieleccy urzędnicy.

Niezależnie od kontrowersji i wątpliwości, zajęcia mogą zapewnić świetlaną przyszłość kursantom - uczestnicy projektu mają szansę na miesięczny wakacyjny staż w kieleckich firmach programistycznych, prowadzone będą zajęcia z doradztwa zawodowego, projekt zakłada też doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy.