Kołobrzeg otwiera place zabaw. Zdezynfekuje je tylko raz

2020-07-03 11:22 Piotr Domin
Plac zabaw
Autor: UM Kołobrzeg / reprodukcja Domin

Od dziś Kołobrzeg otwiera miejskie place zabaw dla dzieci . Znikną taśmy, którymi były oklejone, ale opatrzone zostaną informacjami o zagrożeniach wynikających z COVID-19. Co ważne, place zabaw przejdą jedynie jednorazową dezynfekcję, potem to użytkownicy będą musieli o nią zadbać we własnym zakresie i przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

- Dezynfekcja jest jednorazowa i każdy musi mieć świadomość, że korzystanie z placów zabaw może nie być w pełni bezpieczne. Miesięczny koszt dezynfekcji przeprowadzanej raz dziennie wszystkich placów zabaw to kwota ponad 600 tysięcy złotych. Tak wysoki koszt uniemożliwia jej prowadzanie przez miasto – informuje Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego magistratu.

Zobacz też: Koronawirus: Toruń otwiera place zabaw. Można już korzystać z siłowni zewnętrznych

Express Biedrzyckiej - Adam Bielan

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

           Najważniejsze zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19.
                                                                            

1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
3. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo
po zakończonej zabawie na placu zabaw.
6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.