Matura próbna CKE 2021: HISTORIA, poziom rozszerzony. Jakie będą pytania na maturze próbnej z historii na poziomie rozszerzonym? [ARKUSZE]

2021-02-26 12:52 Bogdan Stech
Matura próbna CKE 2021: HISTORIA, poziom rozszerzony. Jakie będą pytania na maturze próbnej z historii na poziomie rozszerzonym? [ARKUSZE]
Autor: pixabay Matura próbna CKE 2021: HISTORIA, poziom rozszerzony. Jakie będą pytania na maturze próbnej z historii na poziomie rozszerzonym? [ARKUSZE]

Matura próbna CKE 2021: HISTORIA. Jakich pytań można spodziewać się w arkuszu na maturze próbnej z historii? Próbna matura 2021 jest egzaminem, który ma na celu pomóc maturzystom ocenić ich poziom wiedzy. Uczniowie, którzy przystąpią do matury, podczas próbnych egzaminów mogą ocenić swój zasób wiadomości oraz umiejętności, które zdobyli przez ostatnie lata swojej edukacji. Uczniowie zmierzą się między innymi z pytaniami z historii. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała arkusze zadań z poziomu rozszerzonego z historii.. Jakie będą pytania na maturze próbnej z historii na poziomie rozszerzonym?

Matura próbna CKE 2021 już wkrótce. Jak będzie wyglądał arkusz zadań z historii na poziomie rozszerzonym? Matury próbne dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 kończą edukację w szkołach średnich i przystąpią do egzaminu maturalnego, rozpoczną się 3 marca i potrwają do 16 marca. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała arkusze zadań na poziomie rozszerzonym z historii. Jakich pytań można spodziewać się w arkuszu na maturze próbnej z historii poziom rozszerzony? Sprawdź, jakie zadania znajdą maturzyści w arkuszu CKE na próbnej maturze 2021 z historii poziom rozszerzony.

Spis treści

  1. Matura próbna 2021 - kiedy się odbędzie?
  2. Czym jest próbna matura 2021?
  3. Matura 2021 - kiedy egzaminy?
  4. Próbna matura 2021: Jakie będą pytania na maturze próbnej z historii na poziomie rozszerzonym? [ARKUSZE]
Zakładka cenniejsza niż książka Remigiusza Mroza? Między kartkami było to

Matura próbna 2021 - kiedy się odbędzie?

Już wkrótce rozpoczną się matury próbne 2021. Uczniowie będą zdawali próbny egzamin maturalny z różnych przedmiotów - w stopniu podstawowym i rozszerzonym. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała arkusze zadań z historii na poziomie rozszerzonym na maturę próbną 2021. Jakich zadań mogą spodziewać się uczniowie? Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, próbne matury rozpoczną się 3 marca. Egzaminy potrwają prawie dwa tygodnie i zakończą się 16 marca 2021. Matury próbne 2021 organizowane są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i to CKE przygotowała arkusze egzaminacyjne.

Czym jest próbna matura 2021?

Próbna matura 2021 jest egzaminem, który ma na celu pomóc maturzystom ocenić ich poziom wiedzy. Uczniowie, którzy przystąpią do matury, podczas próbnych egzaminów mogą ocenić swój zasób wiadomości oraz umiejętności, które zdobyli przez ostatnie lata swojej edukacji.

Matura 2021 - kiedy egzaminy?

W roku szkolnym 2020/2021, zgodnie z przygotowanym wcześniej harmonogramem, egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja. Egzaminy pisemne potrwają do 20 maja, ustne - do 21 maja.

Podobnie jak w latach ubiegłych, ustalono także dodatkowe terminy pisemnych egzaminów maturalnych. Przypadają one od 1 do 16 czerwca. Natomiast dodatkowy termin ustnych egzaminów maturalnych został ustalony na 7-8 czerwca. Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne będą przeprowadzone 24 sierpnia.

Próbna matura 2021: Jakie będą pytania na maturze próbnej z historii na poziomie rozszerzonym? [ARKUSZE]

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem egzaminów w roku szkolnym 2020/2021 matura próbna z historii na poziomie rozszerzonym odbędzie się 15 marca w poniedziałek. Arkusze maturalne CKE z 2020 roku z języka polskiego znajdziesz poniżej.