Kraków: Nauczyciele wsparli osoby LGBT. Zaniepokojona Barbara Nowak żąda wyjaśnień

2020-09-21 8:32 Amadeusz Calik
Kraków: Nauczyciele wsparli osoby LGBT. Zaniepokojona Barbara Nowak żąda wyjaśnień
Autor: Daniel Szura

Grupa krakowskich nauczycieli napisała list otwarty, w którym zadeklarowała pomoc i wsparcie dla osób LGBT. Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, znana z kontrowersyjnych wypowiedzi, zażądała wyjaśnień. Podkreśliła też, że jest zaniepokojona sytuacjami opisanymi przez pedagogów.

Grupa ponad czterdziestu krakowskich nauczycieli opublikowała w sieci wpis, w którym wyraźnie podkreślają swoje wsparcie dla osób LGBT. Jak zaznaczają, nie pozwolą na wyszydzanie, oczernianie, dehumanizowanie i zaszczuwanie jakiejkolwiek grupy społecznej.

- My, nauczyciele krakowskich szkół, poruszeni i oburzeni rozlewającą się po naszym kraju falą nienawiści wobec osób LGBT+, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wszelkich aktów dyskryminacji, prześladowania, stygmatyzacji oraz przemocy słownej i fizycznej, jakiej w ostatnich tygodniach osoby LGBT+ doświadczają w coraz większym stopniu - napisano w emocjonalnym apelu.

Nauczyciele podkreślają, że atakowane osoby LGBT nie są dla nich anonimowe - spotykają je w codziennej pracy. Zdają sobie sprawę, jak nieraz trudny jest dla nich proces dochodzenia do pełnej akceptacji samych siebie, ile konfliktów rodzinnych muszą znieść, ile lęków przezwyciężyć, z iloma niezawinionymi trudnościami konfrontują się w swoim codziennym życiu.

Małopolska Kurator Oświaty żąda wyjaśnień

Barbara Nowak, Małopolska Kurator Oświaty, wystosowała oświadczenie, w którym domaga się pilnego wyjaśnienia niepokojących problemów za pośrednictwem dyrektorów szkół. Jak zaznacza Nowak, nigdy nie była ona informowana przez żadnego nauczyciela o wydarzeniach niewłaściwego traktowania uczniów.

- Małopolski Kurator Oświaty stoi na straży bezpieczeństwa wszystkich uczniów bez jakichkolwiek wyjątków. Każdy przypadek krzywdzenia uczniów rozpatruje z należytą starannością i troską. Nigdy nie różnicuje uczniów. Każdy uczeń ma prawo do bezpiecznych warunków nauki i funkcjonowania w środowisku szkolnym - podkreśliła kurator w oświadczeniu.

Dodała też, że to do obowiązków nauczyciela należy zadbanie o bezpieczeństwo swoich uczniów, a informowanie społeczeństwa o tym, że pedagodzy nie potrafią zapobiec w swoich szkołach przemocy wobec uczniów określiła mianem "bulwersującej sprawy".

Jak bez ryzyka zakażenia udzielać pierwszej pomocy

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.